logotyp

Projekty

Plán obnovy - komponenta 3.1

Plán obnovy - komponenta 3.1V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: - k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Projekt - OP JAK - Šablony I - MŠ Klášterec

Projekt - OP JAK - Šablony I - MŠ Klášterec

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Registrační číslo projektu dle MS2021+:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0004700

Poskytnutá dotace: 1 640 463,00 Kč
Příjemce dotace:
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace
Lípová 570, 43151 Klášterec nad Ohří
IČO:72745029

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2023
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2025

Projekt - Potravinová pomoc dětem

Projekt - Potravinová pomoc dětemPotravinová pomoc dětěm v sociální nouzi v Ústeckém kraji 1

Příjemce dotace:
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.03.04.01/00/22_026/0003799

Na období od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024

Dotace se poskytuje v celkové výši 229 896,00 Kč.
Dotace je poskytnuta na realizaci projektu Potravinová pomoc v ÚK v rámci Programu, tj. za
účelem poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou a materiální nebo potravinovou
deprivací.
Finanční prostředky poskytnuté v rámci Programu nemají charakter veřejné podpory (včetně
podpory de minimis) ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení
Evropského společenství).


Projekt ŠABLONY III - Stále se zlepšujeme

29.08. 2021
Projekt ŠABLONY III - Stále se zlepšujeme
Příjemce dotace:
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Název projektu:
Společné zlepšování výuky - Šablony III

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020595

Období realizace:
1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 864.250,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ
Projektový den v MŠ

Výukové programy Ekologického centra Most

01.06. 2021
Výukové programy Ekologického centra MostEkologické centrum Most realizovalo v průběhu měsíce dubna a května sérii výukových programů na téma odpady, stromy a farmaření v mateřských školách v Klášterci nad Ohří. Programy proběhly v pěti místních školách – MŠ Bruslička, MŠ Duha, MŠ U Jablíček, MŠ Stonožka a MŠ Sluníčko. Celkem se zúčastnilo250 dětí. Výukové programy byly finančně podpořeny Městem Klášterec nad Ohří.

Jak roste strom? Jaké má části nebo jakou zvěř můžeme najít v lese? Kdo je farmář? Jaké rostliny farmář pěstuje? O jaká hospodářská zvířata se stará a z jakého důvodu? Co je to odpad? Jaké máme druhy kontejnerů a co do nich správně patří? Odpovědi na tyto a další otázky získaly děti v průběhu výukových programů mosteckého ekocentra.

Jak si žije strom? Celkem dva programy na téma stromy a les realizovalo ekocentrum pro 35 dětí. V průběhu výkladu si děti vyzkoušely, jakým způsobem strom roste, od semínka až po krásný velký strom. S lektorkou si povídaly o lese a o zvěři, kterou lze v lese nalézt. Dále se pokusily poznat zvuky zvířat v lese a také jim bylo vysvětleno, jak se v přírodě správně chovat. Na konci programu si každý vytvořil strom dle vlastních představ.

Co vědí děti o farmaření? Celkem pěti programů na téma farmaření se zúčastnilo 98 dětí. Během výukového programu získaly děti informace o práci farmáře a také o tom, co všechno ke své práci potřebuje. Společně s lektorkou postavily velké puzzle s obrázkem opravdové farmy, na kterém následně určovaly jednotlivé druhy hospodářských zvířat. Osahaly si semínka obilovin a olejnin a zjistily, že z takového malého semínka nakonec mohou vyrobit např. rohlík. Práce farmáře je spjata s péči o hospodářská zvířata, a proto si na konci vytvořily masky zvířat, které lze najít na farmě.

Výukový program věnovaný odpadům patřil v mateřských školách k nejžádanějším. Proběhlo celkem 6 programů s účastí 117 dětí. Program je rozdělený na tři části. V první části probíhá s dětmi diskuze o odpadech. V jejím průběhu lektorky zjišťují, co všechno dětí vědí o třídění. Děti téma zajímá a vnímají odpady jako problém a chápou, že nepatří do přírody, ale do správného kontejneru. Druhá část programu je zaměřena na reálné třídění odpadu, kdy děti pomáhají uklidit rybníček zanesený odpadky. V závěrečné části programu děti kreativně tvoří z odpadových materiálů. Pomocí této aktivity lektorky dětem demonstrují znovuvyužití odpadu, který by jinak skončil v koši.

Všechny programy v mateřských školách byly ukončeny poděkováním dětem za to, jak pěkně s lektorkou spolupracovaly, jak zvládly třídění odpadu či rozeznání zvuků zvířat na farmě nebo v lese. Proto nechyběly odměny za spolupráci. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří si pro děti připravilo několik různých odměn, jako např. omalovánky s daným tématem, pastelky, truhlíky k vysazení vlastní rostliny či hmyzí hotel na zahradu. Děti byly velice aktivní a vnímaví. Věříme, že získané informace děti využijí dále i v běžném životě.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Výukové programy pro MŠ byly pro rok 2021 finančně podpořeny Městem Klášterec nad Ohří.

Projekt "Hodina pohybu navíc" pokračuje i ve školním roce 2021/2022!

Projekt Úspěšný projekt ve spolupráci s kláštereckým hokejovým klubem pokračuje i v novém školním roce!
"Hodina pohybu navíc" je zaměřena na rozvíjení všeobecných pohybových schopností a získávání dovedností ve sportovních hrách. Našim společným cílem je radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného prožitku, motivace k pohybu pohybem samotným.

START inkluzívního vzdělávání v Klášterci nad Ohří: 2016-2019

Šablony II - Stále se zlepšujeme

Šablony II - Stále se zlepšujeme

Projekty realizované z dotace od zřizovatele Město Klášterec nad Ohří

  • Projekt všech mateřských škol - výtvarná výstava
  • Projekt plavání
  • Projekt Olympiáda MŠ
  • Projekt Rozloučení s předškoláky

Projekt OP MPSV potravinové a materiální pomoci

29.08. 2021
Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci
Projekt platí pro školní rok 2021/2022.

Hodina pohybu navíc

Všechny mateřské školy jsou od 1. 10. 2017 zapojeny do projektu Hodina pohybu navíc.
Projekt pokračuje i ve školním roce 2021/2022.
Více informací naleznete v přiložených souborech:

Jak děti využívají pomůcky z projektu START

Interaktivní tabule

Interaktivní tabuleMateřské školy obdržely v rámci projektu START interaktivní tabule. V každé MŠ začaly děti s učitelkami pracovat a využívat tuto pomůcku při každodenních činnostech.

NÁSTĚNKA

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Facebook a jeho využití

Vážení rodiče,
naše MŠ využívá facebook pouze k rychlejšímu šíření důležitých zpráv či událostí.
Pro zodpovězení dotazů využívejte kontaktů uvedených na našich webových stránkách (e-maily, telefony). Další z možností je sjednání osobní schůzky nebo využití schránek důvěry. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme.

Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign