logotyp

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří

UZAVŘENÍ TŘÍDY MŠ LÍPOVÁ

20.01. 2022
Z rozhodnutí KHS se od 20. 1. 2022 uzavírá 2. třída Sluníčka.
Předpokládané obnovení provozu: 25. 1. 2022.
UZAVŘENÍ TŘÍDY MŠ LESNÍ

19.01. 2022
Z rozhodnutí KHS se od 20. 1. 2022 uzavírá 2. třída Hvězdičky.
Předpokládané obnovení provozu: 25. 1. 2022

Poděkování

01.12. 2021
Děkujeme firmě DDD-služby pana Františka Tenglera za dlouhodobou spolupráci, kvalitní služby a profesionální jednání. DDD-služby

Informace pro rodiče týkající se aktuální epidemiologické situace

03.11. 2021

ŽÁDÁME VÁS:

  • abyste NEVSTUPOVALI DO VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ,
  • abyste NEVSTUPOVALI BEZ ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST,
  • abyste ZKRÁTILI DOBU POBYTU V PROSTORÁCH MŠ NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU,
  • aby DÍTĚ DOPROVÁZELA ČI VYZVEDÁVALA POUZE JEDNA OSOBA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

https://www.ms-klasterec.cz/stranka-materska-skola-u-jablicek-29stranka-materska-skola-bruslicka-30stranka-materska-skola-slunicko-31stranka-materska-skola-duha-5stranka-materska-skola-stonozka-2

Důležité informace naleznete také na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/msklasterec/

Obecné informace

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace je právní subjekt složený z pěti mateřských škol:

  • Mateřská škola U jablíček – Lípová 570
  • Mateřská škola Stonožka – Školní 518
  • Mateřská škola Duha – Dlouhá 540
  • Mateřská škola Bruslička – Souběžná 205
  • Mateřská škola Sluníčko – Lesní 545

Všechny klášterecké mateřské školy nabízejí kvalitní předškolní vzdělávání i výchovné prostředí pro děti zpravidla od 3 let věku. Ve všech mateřských školách pracují zkušené a kvalifikované učitelky. Nabízíme dětem pestrou nabídku vzdělávacích aktivit v rámci hlavní činnosti po celý den. Každá mateřská škola má svůj školní vzdělávací program, který je doplněn i o nadstandardní činnosti, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí a získávaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání. Navazujeme a doplňujeme rodinnou výchovu s dostatečnou nabídkou podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte podle jeho zájmu, potřeb a schopností.

Poskytujeme všem dětem předškolního věku odbornou péči a vytváříme a zkvalitňujeme podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V MŠ Stonožka provozujeme jednu třídu pro děti mladší tří let. V MŠ Bruslička provozujeme jednu třídu logopedickou pro děti s vadami řeči, a je zde též k dispozici asistent pedagoga.

Naším záměrem je, aby děti, které opouštějí školku, byly připraveny na život a další vzdělávání v základní škole.

Zřizovatelem naší školky je město Klášterec nad Ohří.

Pro vstup na stránky Vaší školky klikněte na logo příslušné MŠ v horní části obrazovky, nebo vyberte odkaz z horního menu. 

Na tomto webu neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje.


Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign