Jméno:
Heslo:

Akce MŠ U Jablíček

Akce měsíce listopadu

S měsícem listopadem k nám přilétlo i divadlo Letadlo a dne 19. listopadu jsme se vznášeli "V korunách stromů". Velice hezké představení vtáhlo všechny děti do živého děje podzimních dní.

Děti z oddělení Barviček i nadále pilně trénují bruslařské dovednosti pod vedením hokejových trenérů v rámci projektu "Hodina pohybu navíc".

Díky projektu START proběhla v úterý 13. listopadu v oddělení Berušek akce: "Mámo, táto, pojď si hrát" a ve čtvrtek 15. listopadu "volné hraní" v oddělení Sluníček.

V úterý 6. listopadu jsme shlédli tři veselé pohádky s maňáskovým divadlem Šternberk.

Zdravá 5

Ve středu 31.10.2018 navštívila děti z oddělení Žabiček a Barviček Zdravá 5.  Tento celorepublikový projekt je zaměřen na rozšíření vědomostí dětí v oblasti zdravé výživy. Skvěle tak zapadá do snahy naučit děti zdravému životnímu stylu a péči o své tělo.

Akce měsíce října

Akce měsíce říjnaMěsíc říjen přinesl do naší školky hodně zajímavých akcí pro děti.
Dne 4.10.2018 jsme si užili krásné dopoledne s cizokrajnými hudebními nástroji. Hra na sluneční bubínek, dešťovou hůl i tibetské misky byla opravdu silným zážitkem. Těšíme se na další setkání při Muzikoterapii.

V pondělí 8.10.2018 u nás vystoupil kouzelník v doprovodu pejska Ikebary. Všem dětem zářil úsměv na tváři a představení se neslo ve velmi milém a příjemném duchu.

Hodina pohybu navíc je v plném proudu a děti z oddělení Barviček chodí pravidelně každou středu bruslit do zimní haly na stadionu. Pod vedením zkušených trenérů získávají nové dovednosti na ledu.

Díky projektu START se v pondělí 15.10.2018 uskutečnilo dopoledne plné zážitků na zámku - "Pohádky a legendy našeho kraje". Pro děti si v rámci této akce připravilo vystoupení i hudební divadlo Hnedle Vedle.

Ve středu 16.10.2018 navštívilo oddělení Sluníček poprvé místní městskou knihovnu. Připojili se tím ke třídě Žabiček a Barviček, které chodí do městské knihovny pravidelně každý měsíc.

Čtvrteční odpoledne 18.10.2018 patřilo dětem, rodičům a drakům. Projekt START umožnil společné setkání všech na Drakiádě. Počasí této akci přálo a všichni přítomní se dobře bavili u plnění různých úkolů, za které děti dostaly i odměnu.

Dopoledne s fotbalem

Dopoledne s fotbalemDne 11. 10. 2018 se děti mateřských škol z Klášterce nad Ohří účastnily akce pořádané TJ SPARTAK Perštejn, kterou zajišťoval pan Jiří Čihák.
Pro 80 dětí, které přijely na fotbalové hřiště, bylo připraveno 12 stanovišť k procvičení pohotovosti a zručnosti při hře s fotbalovým míčem. Organizačně bylo vše perfektně připraveno, dětem se věnovali profesionální fotbalisté - spolupořadatelé akce z Fotbalové asociace ČR.
Za své sportovní výkony obdržely děti medaile, náramky a sáčky s odměnou.
Dětské obličeje zářily jako sluníčko, které svítilo na hřišti celé dopoledne.
Děkujeme pořadatelům.

Akce měsíce září

Léto se pomalu loučí a měsíc září přinesl do naší mateřské školy nový školní rok a s ním i nové děti. Adaptace je v plném proudu, děti si zvykají na nové prostředí, paní učitelky i kamarády ve svých třídách.

Rodiče zajisté ocenili získané informace na třídních schůzkách konaných v průběhu prvních čtrnácti dní ve všech třídách MŠ U Jablíček.

Úsměv dětí ze třídy Barviček vykouzlila dne 11.09.2018 návštěva knihovny, která rozhodně nebyla poslední.

Sochařské sympozium

Sochařské sympoziumDne 26.06.2018 jsme měli možnost využít tvořivé dílny v rámci sochařského sympozia konaného v zámeckém parku. Děti si vyrobily z ručního papíru přáníčko a malou ozdobu.

Výlet na Boží Dar

Výlet na Boží DarV pondělí 18.06.2018 se vydalo oddělení "Barviček" společně se "Žabičkami" na výlet autobusem na Boží Dar. Děti měly možnost plnit úkoly na části Ježíškovi cesty a získat zajímavé vědomosti i poznatky o okolní přírodě a kráse našich Krušných hor.

Červnové akce školky

Pátek 01.06.2018 se v naší mateřské škole nesl v duchu oslav Mezinárodního dne dětí. Třída "Sluníček" a "Berušek" vyrazila za pokladem po vyznačené cestě, třída "Žabiček" plnila úkoly na stanovištích v areálu školní zahrady a třída "Barviček" vyrazila na pěší výlet do Rašovic. Všechny děti si odnesly nejen hodně zážitků, ale i balíček s drobnými dárečky a sladkostmi.

12.06.2018 byla třída "Žabiček" na návštěvě hasičské zbrojnice v Miřeticích u Klášterce nad Ohří. Bohatý program s ukázkou vybavení, výstroje, techniky i samotné zbrojnice měla u dětí veliký ohlas.

Ve středu 27.06.2018 jsme se zúčastnili baletního vystoupení tanečního oboru ZUŠ, které se konalo v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří.

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškolákyDne 20.6.2018 proběhlo v kulturním domě pasování a zároveň i rozloučení s předškolními dětmi z mateřských škol U Jablíček a Stonožka. Pro děti byl připravený pestrý program pod vedením pana Tomáše Bartáka z hudebního divadla Hnedle vedle.
Děti byly krátce prozkoušeny ze svých znalostí a dovedností. Následně byly stužkovány a pasovány na školáky a na závěr učinily krok pravou nohou, kterou měly zahájit šťastné a úspěšné životní období, které je čeká.
Celá akce se velmi vyvedla, děti si zatančily se svými rodiči i s učitelkami. Kolektiv obou školek přeje všem předškolákům hodně štěstí v nové životní etapě!

Balet v Kulturním domě

Dne 22.05.2018 jsme s dětmi zhlédli úžasné dopolední představení v kláštereckém Kulturním domě. Jednalo se o baletní představení "Vítej na světě", konané v rámci baletní a hudební přehlídky "Klosterin". Měli jsme možnost nechat se unášet spojením krásných melodií a textů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře s baletním vystoupením Baby baletu Praha.

Ukázka sokolnictví

Ukázka sokolnictvíV pátek 18. května 2018 proběhla v MÚSS (Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří) ukázka sokolnictví. Děti i všichni přítomní chvílemi ani nedýchali, když jim těsně nad hlavami prolétali dravci (Helenka - orel bělohlavý, káně lesní, sup a mnozí další). Dokonce se naskytla i příležitost vyzkoušet si přistání dravců na vlastní ruku v ochranné rukavici. Viděli jsme nejen nádherné exempláře dravců žijících v našich krajinách, ale i z jiných koutů světa. Vše bylo doplněno velice zajímavým a poutavým výkladem a ukázkami sokolnictví.

Den matek

Ve dnech 10. a 11. května 2018 daly děti z naší školky svým maminkám dárek ke Dni matek v podobě besídky a drobného dárečku, který samy vyráběly. Písničky, básničky i hudebně pohybové vystoupení potěšilo všechny přítomné, nejen maminky.

Dubnové akce školky

Dne 5.4.2018 proběhla další pravidelná návštěva městské knihovny. Děti se zde pod vedením paní knihovnice učí zacházet s knihami a poslouchají poutavé příběhy. I tentokrát byli všichni nadšení a již se moc těší na příští setkání.

V tento den na naše předškoláky čekala také olympiáda v ZŠ Krátká. V dopoledních hodinách si mohli budoucí prvňáčci procvičit své dovednosti při plnění úkolů s doprovodem našich učitelek a odpoledne se svými rodiči, kdy jim bylo mimo jiné umožněno si zadovádět v místním bazénu.

Ve středu 11.4.2018 se děti zúčastnily akce na zámku v rámci projektu START: "Bezpečnost je základ". Na zámek přijeli za dětmi policisté, strážníci i hasiči. Vystoupení hudebního divadla "HNEDLE VEDLE" sklidilo velký ohlas, stejně jako možnost vyzkoušet si a podrobně prohlédnout výstroj, výzbroj a dopravní prostředky IZS (Integrovaného záchranného systému). Celou akci zakončila ukázka výcviku policejních psů.

Vynášení Morany

Na Zelený čtvrtek 29.3.2018 čekalo na děti z naší školky další překvapení. Po zasněžené Škaredé středě a hledání pokladu jsme se rozhodli pomoci jaru a šli jsme vynést Moranu. Za zpěvu lidových písní a říkadel odplavala s velkou slávou Morana po potoce pryč.

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladuVe středu 28.3.2018 jsme podnikli tajuplnou cestu plnou dobrodružství při hledání pokladu. Velikonoční zajíček se dětem za jejich snažení odměnil. Všichni jsme se radovali ze sladkého nálezu.
Dne 13. února 2018 se konal 2. Masopustní pochod masek dětí ze všech kláštereckých mateřských škol.
Průvod prošel městem; odcházeli jsme ze stanoviště u ZŠ Krátká, kde nám mávaly děti. Zamávali a zatančili jsme i seniorům v Městském ústavu sociálních služeb. Průvod pak pokračoval sídlištěm a zakončili jsme jej u Panoramy společným tancem. Děti, učitelky, dospělí i kolemjdoucí se bavili a všichni si průvod a zábavné dopoledne užili.

Workshop na téma jak využít poslední měsíce před zápisem do ZŠ

Workshop na téma jak využít poslední měsíce před zápisem do ZŠDne 5. února 2018 se konalo pokračování workshopu pro děti a rodiče na téma: Jak využít poslední měsíce před zápisem do ZŠ.
Mgr. Otevřelová, kterou mateřská škola pozvala, ukázala rodičům a dětem, co by měl umět prvňáček, aby se mu ve škole dařilo. Zkušená speciální pedagožka a psychoterapeutka provedla rodiče i děti těmito oblastmi: zrakové vnímání a paměť, sluchové vnímání a paměť, motorika - grafomotorika, řeč, vnímání času a prostoru a matematické představy; a poradila, co ještě doma trénovat, aby děti byly připravené na pokračování ve vzdělávání v základní škole.

Soutěž o nejhezčí vánoční stromek

Předškoláci ze třídy Barviček z MŠ U JABLÍČEK obsadily 1. místo ve zdobení vánočního stromku u ZŠ Petlérská. Za peníze, které vyhrály si koupí do třídy Barviček pomůcky a hračky.

MÚSS

Ve středu 6. prosince navštívily děti ze třídy Berušek Městský ústav sociálních služeb. Prohlédly si zde výstavu vánočních předmětů, které vyrobili obyvatelé tohoto domova. Dětem i paním učitelkám se výstava moc líbila.

Lesní pedagogika

Ve středu 6. prosince se děti z "barvičkové" třídy vydaly na besedu s panem Hroudou, kde se dozvěděly, jak vypadá les v zimě. Byla jim ukázána vypreparovaná zvířata a shlédly krátký film o zpracování dřeva. Každé dítě na závěr dostalo omalovánky a pastelky. Děti byly z besedy velmi nadšené.

Zdobení vánočního stromku

V pondělí 27. listopadu se děti ze třídy "Barvičky" zúčastnily soutěže o nejhezčí výzdobu vánočního stromečku u 4. ZŠ. Ozdoby na stromeček děti vyráběly společně s některými rodiči v mateřské škole a právě v pondělí daly jejich stromečku nový červeno-stříbrný kabátek. První tři nejhezčí stromečky budou oceněny finanční odměnou.

Workshop na téma školní zralosti

27.11. 2017
Workshop na téma školní zralostiDne 21. listopadu 2017 se v MŠ U jablíček konal pro rodiče workshop na téma školní zralosti a rodiče dostali informace k tomu, jak využít poslední rok ve školce pro budoucí úspěch prvňáčků. Workshop vedla Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagožka a psychoterapeutka, její tipy a rady můžete najít na stránkách www.hanaotevrelova.cz. Pokračování workshopu MŠ plánuje 5. 2. 2018.

Strašidlácké běsnění

Dne 2. listopadu si 23 dětí ze třídy Barviček uspořádalo akci "Strašidlácké běsnění". Akce byla se uskutečnila na motivy stále populárnějšího svátku Halloween. Děti přišly v různých strašidláckých maskách a převlecích. Součástí akce bylo samozřejmě dlabání dýní, dále výroba netopýrů z papíru a textilu. Děti také zpívaly, tančily a na závěr byla vyhlášena soutěž o nejděsivější strašidlo.

Pohádky a legendy spojují (projekt START)

16.11. 2017
Pohádky a legendy spojují (projekt START)Dne 13. listopadu pokračovaly ve všech mateřských školách adaptační programy. Děti s učitelkami plnily úkoly, které vyplynuly z akce, konané 11. října na zámku: Pohádky a legendy spojují. Proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže dětí a děti samostatně hrály pohádku s vlastnoručně vytvořenými loutkami a kulisami. Všichni aktéři zaslouží pochvalu.

Beseda s ilustrátorem A. Dudkem

30. října se dětem ze tříd Barviček a Žabiček naskytla příležitost setkat se s ilustrátorem A. Dudkem. Tuto příležitost využily a setkání se uskutečnilo v naší městské knihovně. Téma, které se neslo celým setkáním, bylo "Cesta kolem světa". Autor svým naučným vyprávěním zaujal nejen děti, ale také paní učitelky. Všichni se na závěr zapojili do zajímavé a poučné diskuze.

Cesta za pokladem

Dne 17. října se 17 dětí ze třídy Berušek vydalo na cestu za pokladem. Nález pokladu byl až samotným vyvrcholením celé akce. Nejprve děti musely překonávat různé překážky a plnit úkoly. Zpívaly, vytleskávaly rytmus melodie a pozorovaly, jakým způsobem se příroda na podzim mění. Z nalezeného pokladu měly děti obrovskou radost.

Kouzelník

V pondělí 9. října k nám do školky zavítal kouzelník s představením "Kouzla s předměty a bublinami." Kouzelník nechával zmizet určité předměty a poté je znovu přičaroval. Kouzlil i s kartami a penězi. U některých kouzel asistovaly děti i paní učitelky. Pak se pustil do tvoření malých i velkých bublin. Kouzelník také schovával děti do bublin. Všem se představení moc líbilo.

Květnové akce MŠ U Jablíček

31.05. 2017
V pátek 9. května jsme se vydali na procházku do zámeckého parku. Hlavním tahákem bylo pozorování nových pávů, ale také poznávání tamní flory a fauny. Děti se učily poznávat stromy, keře, květiny a také jsme pozorovali na řece Ohři kachny.

Dne 16. května byla hlavní náplní dne návštěva pastvin v Ciboušově. Pozorovali jsme a počítali koně, dále jsme si prohlédli místní jízdárnu, stáje a zmíněné pastviny.

Téhož dne jsme se vydali na stezku Lesů ČR. Pojmenovali jsme společně prakticky všechny stromy, a to jak za pomocí vlastních znalostí, tak díky informačním tabulím. Kromě toho jsme po cestě pozorovali další rostliny a sledovali plody na některých ovocných stromech (jabloň, třešeň). Celý program jsme zakončili soutěží v hodu dalekém - šiškou.

Modrá středa - Den vody (Barvičky)
V rámci barevného týdne jsme ve třídě Barviček ve středu 24. května zažili krásné vodní radovánky. A to i přes nepřízeň počasí. Začali jsme hned zrána, kdy jsme se naučili skládat parník z papíru. Nakreslili a vystřihli jsme si i pár rybiček. Na zem jsme rozprostřeli velikou čtvrtku a prstovými barvami (samozřejmě v odstínech modré) jsme ji celou pomalovali a vytvořili si tak vlastní moře. Do moře jsme nalepili naše parníky a rybičky a na úplné dno i chaluhy a mušličky. Poté jsme si povídali o tom, jak je pro nás voda důležitá, zahráli jsme si na koloběh vody a ukázali si fotky a videa Mumlavských vodopádů. Celé vodní dopoledne jsme zakončili v lesíku za Dlouhou ulicí, kde jsme v potoce vypustili naše parníky. V potoce ale nebylo moc vody, proto většina parníků ztroskotala. Všechny potopené koráby jsme samozřejmě z potoka vylovili a vyhodili.

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radnici

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radniciZveme Vás na slavnostní vernisáž výtvarné výstavy všech mateřských škol, která se uskuteční ve středu 10. května 2017 v 15:00 hodin ve 2. patře klášterecké radnice.

Masopustní rej masek

Dne 23. února se v MŠ v Lípové ulici konal velký masopustní rej masek. Děti přišly v maskách již ráno a celé dopoledne prožily při různých soutěžích na jednotlivých třídách. Prošly si postupně stanoviště po celé školce a procvičily si například postřeh při házení míčků na cíl, soustředění a jemnou motoriku při plnění dalších úkolů, které si pro ně připravily paní učitelky. Nakonec si všichni čarodějové, loupežníci, piráti, ale i princezny, berušky či myšky společně zatancovali a zazpívali a domů odcházeli se sladkou odměnou a drobnými dárečky...

Masopustní pochod masek

Masopustní pochod masek

V úterý 21. 2. 2017 se uskutečnila společná akce všech mateřinek - MASOPUST.
Masopustní pochod byl velmi zdařilý, maškarní úterý bylo zábavné pro děti i dospělé. Díky patří učitelkám, všem dětem i rodičům, kteří s přípravou masek pomáhali.
Pochod povolil oficiálně pan starosta, kterému jsme na oplátku věnovali větvičku s jitrničkami a koláčky. A tak se zrodila nová tradice.

Putování za Mrazíkem (Barvičky)

Tato akce se uskutečnila 13. ledna v lesíku za "Vyhlídkou" a účastnilo se jí celkem 18 dětí. Hlavním cílem, na který se děti těšily, bylo samozřejmě hledání pokladu, které však bylo až vyvrcholením celé akce. Předtím děti plnily úkoly, jako třeba zpívání nebo házení sněhových koulí na cíl. Krmily zvířátka, případně jim krmivo v lesíku zanechaly. A v neposlední řadě zdobily stromky v lese řetězem, který si předtím ve třídě vyrobily a jenž byl vytvořen z jablek a mrkví. Poté již došlo na ono zmiňované hledání pokladu, po jehož nalezení bylo každé dítě odměněno drobností v podobě hračky.

Putování za zvířátky (Sluníčka)

Tato akce se konala 12. ledna v lesíku za ulicí Dlouhá a zúčastnilo se jí 8 dětí. Jak již název napovídá, tak hlavním tématem bylo seznámení se zvířátky. Děti například pozorovaly stopy ve sněhu a měly poznat, které stopy jsou lidské, které zvířecí a ty zvířecí případně konkretizovat. Dále pozorovaly ptáčky a také jim donesly nějaké krmení. Konkrétně to byly třeba lojové koule, které děti zavěsily na větve stromů. Pozorovaly částečně zamrzlý potůček a z dálky sledovaly, jestli v něm neuvidí nějakou rybu. Počasí bylo nádherné, takže si to děti užily.

Vánoční besídky

Vánoční besídky

Dne 13.12.2016 proběhlo ve třídě Žabiček vánoční aranžování společně s rodiči a dětmi. Akce byla velmi zdařilá, děti i rodiče si odnesli domů vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu na vánoční stůl – viz fotogalerie.

14. 12. proběhly vánoční besídky ve všech třídách MŠ.

Děkujeme p. Heleně Hájkové za krásně vyzdobené, vlastnoručně vyrobené perníčky, kterými obdarovala všechny děti ve třídě Žabiček.

Poděkování patří i p. Veronice Frajbišové za mikulášské balíčky pro děti ze třídy Berušek.

Ve třídě Sluníček děkujeme p. Ludmile Maršálkové za dárkové balíčky pro všechny děti ze třídy.

Podzimní minidrakiáda

Dne 19. října se uskutečnila „Minidrakiáda" - akce pro děti a rodiče z mateřských škol U Jablíček a Stonožka. Pořadem  provázel Dendy Rybička a dětem zpívala INKA Rybářová. Všichni se náramně bavily, nejvíce děti, které si vyrobily svého draka ve školce, ale i rodiče, pro které paní kuchařky z MŠ Školní připravily ochutnávku netradičních pomazánek spolu s recepty, které poskytlo vedení školní jídelny. Touto cestou bychom chtěli vyjádřit poděkování sponzorům, kteří na akci finančně přispěli. Děkujeme ale i všem účastníkům, přátelům školy a těm, kteří nás podporují a dlouhodobě s námi spolupracují.

Podívejte se na fotogalerii na webových stránkách MŠ!

 

Letové ukázky dravých ptáků

Dopoledne ve čtvrtek 12. května se děti ze všech mateřských škol sešly na prostranství hřiště pod 1. ZŠ, kde si vyslechly zajímavou přednášku o vzácných dravcích a sovách, o jejich životě v přírodě: kde žijí, čím s živí, který pták je denní a který noční, jak loví apod. Děti zaujaly především letové ukázky puštíka a sýčka. Některé děti obdržely za prokázání znalostí pexeso či obrázky dravců a do školky si společně odnesly krásný kalendář dravců, které na vlastní oči viděly.

NÁSTĚNKA

Vánoční provoz

Vánoční provoz (pro nahlášené děti) zajišťuje ve dnech 27. – 28. a 31. 12. 2018 MŠ Souběžná (školka Bruslička), a to od 5:30 do 16:00 hodin.
Od 20. 12. 2018 do 4. 1. 2019 bude v MŠ STONOŽKA omezený provoz z důvodu desinsekce MŠ. Provoz bude jen na třídách v dolních pavilonech, tj. třída Motýlci a Mravenci. Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ od 1.1.2019

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně provozní doby, všechny MŠ mají provoz od 5:30 hodin do 17:00 hodin.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

HOME -  Mateřská škola Klášterec nad Ohří
Mateřská škola stonožka
Mateřská škola duha
DOMŮ
MŠ U Jablíček     MŠ Bruslička     MŠ Sluníčko     MŠ Duha     MŠ Stonožka     FOTOGALERIE

Created by © 2011-2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign