logotyp

Informace pro rodiče

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 (seznamy dětí dle registračních čísel)

MŠ U Jablíček (Lípová)MŠ U Jablíček (Lípová)

MŠ Bruslička (Souběžná)MŠ Bruslička (Souběžná)

MŠ Sluníčko (Lesní)MŠ Sluníčko (Lesní)

MŠ Duha (Dlouhá)MŠ Duha (Dlouhá)

MŠ Stonožka (Školní)MŠ Stonožka (Školní)

Informace k průběhu zápisu

25.05. 2021

Veškeré dokumenty k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou pro každé jednotlivé dítě vedeny pod registračním číslem (v době zápisu) a v případě přijetí během školního roku pod číslem jednacím.
Rozhodnutí k přijetí dítěte bude vystaveno po splnění podmínek, tj. řádné očkování dětí od 2 do 5 let a dále dle směrnice č.3/2021- kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22.
Na konci přijímacího řízení, po 30 dnech, bude rozhodnutí o přijetí dítěte uvedeno na vývěsce v MŠ. Zde nebudou uvedena jména přijatých dětí, ale pouze registrační číslo a u něj bude sdělení "přijat (a)", případně "nepřijat (a)". Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na vývěsce nebo v okně každé jednotlivé mateřské školy.
Proti rozhodnutí ředitelky/ zástupkyně MŠ se můžete odvolat do 15 dnů od Rozhodnutí o přijetí ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, prostřednictvím ředitelky mateřské školy. Marným uplynutím této lhůty již není možné se odvolat a rozhodnutí je platné.

Prázdninový provoz 2021 (aktualizace)

infoinfo

Omluvný list - absence dítěte s povinnou předškolní docházkou

formulářformulář

Omluvný list v PDFOmluvný list v PDF

Inkaso

Platba školného a stravného probíhá INKASEM, výjimečně v hotovosti.

V případě způsobu platby inkasem žádáme o souhlas k inkasu u Vašeho peněžního ústavu ve prospěch účtu MŠ: 163044841/0600.
Ve výjimečných případěch lze akceptovat platbu v hotovosti: MŠ Lípová, pouze v určené výběrní dny.
  • Adresa ředitelství MŠ: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace, tel.474 375 182
  • Kontakt na ředitelku MŠ: 725 051 448, e-mail: reditelka@ms-klasterec.cz
  • Kontakt na vedoucí ŠJ: 727 933 868, e-mail: jidelna@ms-klasterec.cz

Prohlášení o ochraně soukromí

Informace o zpracování osobních údajůInformace o zpracování osobních údajů

NÁSTĚNKA

Prázdninový provoz

Info o provozu školek během letních prázdnin naleznete v sekci Aktuality/Informace pro rodiče/Provoz MŠ.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu MŠ Klášterec nad Ohří!

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.
Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign