logotyp

Akce MŠ Stonožka

Rozlučka - Motýlci

28.06. 2023
Rozlučka - Motýlci

Děti ze třídy Motýlků si na rozloučení se školním rokem ve třídě vytvořily táborák.

Vyrobily z barevných čtvrtek a kartonů oheň, špekáčky. Užily si to, jakoby to bylo doopravdy. Zpívalo se, oslavovalo.

Rozloučení s předškoláky

25.06. 2023
Rozloučení s předškoláky

Dne 14.6.2023 proběhlo rozloučení s předškoláky v sále Kulturního centra. Pro děti byl připraven program pod vedením Tomáše Bartáka a jeho týmem z divadla Hnedle vedle. Slavnostní pasování na školáky. Děti dostaly batůžky s dárečky a medaile. Rodiče byli dojatí a nakonec si všichni společně se svými dětmi zatančili.

Víceboj - Včeličky

24.06. 2023
Víceboj - VčeličkyDne 19.6.2023 se předškoláci ze třídy Včeličky zúčastnily víceboje, který pořádala pro mateřské školy 4. ZŠ.
Děti se poctivě připravovaly a hrdě si domů nesly odměny za 2. místo z 9. zúčastněných.

To bylo radosti!

První místa ve výtvarné soutěži

24.06. 2023
První místa ve výtvarné soutěžiNaše děti z celé MŠ se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené pro Ústecký kraj: Komiks - ze života zvířátek a rostlin Lounského středohoří.
V kategorii 3-6 let se umístila naše děvčata ze třídy Motýlů a to hned na 1. místě (Anna Borsová, Ema Bartáková a Sabina Šroubková).
Dalším velkým úspěchem byla speciální cena za výtvarné zpracování, ve které se naše děti ze třídy Čmeláků umístily také na 1. místě (Marian Frajbiš, Sofie Kračmarová, Eliška Zlámalová, Emma Štefulová, Madla Bedečová).

Gratulujeme!

Hodina pohybu navíc - Včeličky

23.06. 2023
Hodina pohybu navíc - Včeličky

Děti z 3. třídy Včeliček absolvovaly závěrečnou Hodinu pohybu navíc.

Potrénovaly si běh,  slalom, skok do dálky, soutěže v družstvech i gymnastické prvky.

V závěru si děti zahrály i s paní učitelkami kopanou.

Mravenečci zkoumají vodu

23.06. 2023
Celý týden si s dětmi povídáme o vodě a o tom jak je voda pro nás důležitá. Proto jsme se rozhodly vyzkoušet pár pokusů s vodu  (co se potopí, co se nepotopí. obarvovaní vody, barevné kapky vody, aj.).

Děti byly naprosto ohromené a moc si celý týden užily.

Divadlo Indiáni

17.06. 2023
Divadlo IndiániNaší školku navštívilo 9.6.2023 divadlo, které nám odreprezentovalo Indiánské pohádky. Dva herci si vybírali z hlediště děti, které poté také  zapojovaly do hry. Půjčily jim kostýmy a kulisy. Všechny děti si také mohli společně zatančit indiánské tance.
Všichni si to užily.

Čmeláci průzkumníci

17.06. 2023
Čmeláci průzkumníciBěhem prvního červnového týdne si děti z 2. třídy Čmeláci zahrály na průzkumníky a vydaly se společně s paní učitelkami do přírody. Procházely lesy i luky, vybaveny lupami a zkumavkami, do kterých vkládaly pinzetami různé přírodniny a nalezený mrtvý hmyz. Následně to poté ve třídě zkoumaly pod mikroskopy.

Knihovna Včeličky

17.06. 2023
Týden zakončily děti ze třídy Včeličky páteční besedou v městské dětské knihovně. Paní knihovnice si pro ně připravila četbu  pohádky, vyprávění a besedu na téma: Těšíme se na prázdniny.

Děti si užily relaxační odpoledne a měli příjemnou změnu.

Olympiáda mateřských škol

12.06. 2023
Olympiáda mateřských škol

Děti z předškolního ročníku Včeličky, letos reprezentovaly naší školku na tradičních Olympijských hrách. Ty se konaly na stadioně v Klášterci nad Oří. Vybojovaly 18. místo z celkového počtu 22 družstev. Soutěžily v různých disciplínách, jako např. trojskok, běh přes překážky, běh na čas, hod míčem aj. 

Děti se poctivě připravovaly a celý den “D” si náramně užily.

Tú, tú, tú, auto už je tu ...

07.06. 2023
Tú, tú, tú, auto už je tu ...Dne 23.5. 2023 si i naši nejmenší Mravenečci vyzkoušely, jaké je to řídit auto. Paní učitelky jim připravily papírové silnice, po kterých se měly děti s kartonovými volanty pohybovat. Děti se naučily, co znamenají barvy na semaforu, že musejí při řízení dávat pozor na ostatní a na chodce. Pro děti to byl silný zážitek, který hned při odchodu vyprávěly rodičům.

Včeličky v parku

06.06. 2023
Dne 19.5.2023 se děti ze 3. třídy Včeličky byly podívat v městském parku. Podívaly se na Klášterecký zámek, řeku Ohři podle které nese naše město jméno ( co již děti ví), vyzdobily si své předem připravené šablony motýlů květinami a procházku zakončily na novém hřišti v Lázních Evženie. Tam se z dětí staly piráti, kteří ihned s nadšením obsadily loď.
Všem se výlet moc líbil.

Berušky v Útočišti

06.06. 2023
Berušky v ÚtočištiBěhem prvních teplých dnů, se děti z 1. třídy Berušky několikrát vydaly do Útočiště na dětské hřiště. Jednou se rozhodly, že půjdou přes louku zadní stranou, aby se vyhnuly cestě podél silnice a ejhle! Objevily výběh u rodinného domku, kde jsou dvě lamy! To bylo překvapení. Lamy se vůbec dětí nebály (protože děti se chovaly tiše) a přišly se na nás podívat zblízka.
To byl ale velký zážitek.

Předškoláci v Útočišti

06.06. 2023
Předškoláci v ÚtočištiDěti ze 3. třídy Včeličky se byly procházkou podívat na dětské hřiště v Útočišti. Na doporučení mladších dětí to vzali zadní stranou přes louku, kde je překvapil výběh s 2 lamami. Děti nemohly uvěřit vlastním očím. Na hřišti se pak vydováděly, až jim pořádně vyhládlo.

Květinová CD - BERUŠKY

06.06. 2023
Květinová CD - BERUŠKYNaše malé Berušky si v rámci třídního tématu Všechno kvete, nasbíraly na zahradě květiny dle vlastního výběru, které se naučily pojmenovat. Už poznají pampelišku, sedmikrásku, vlčí mák a spoustu jiných květin, které si zarámovaly do prázdných obalů od CD. Tím si vytvořily nádherný květinový rámeček, který pak darovaly maminkám k jejich svátku.

Besídka pro maminky třídy Motýlků

05.06. 2023
Besídka pro maminky třídy MotýlkůDěti ze 4. třídy Motýlků se dlouho chystaly na besídku pro maminky. Na zahradě před vchodem do Školky si udělaly jarní úklid. Shrabaly listí a starou trávu, odstranily výzdobu v květináčích a naaranžovaly tam nové jarní květiny. Ve třídě si s paní učitelkami nacvičily krátké vystoupení s flétničkami. Poté vyzdobily třídu, vyrobily si věnce na hlavu, dárky pro maminky a také pozvánky.
Maminky byly dojaté a celé se to dětem moc povedlo.

Představení Hnedle vedle

05.06. 2023
Představení Hnedle vedleDěti předškolního věku přijaly pozvání od pana Tomáše Bartáka do Kulturního centra, kde pro ně připravil představení se svým divadlem Hnedle vedle. Děti shlédly příběh doprovázený písněmi a tanečky. Pan Barták si také některé děti vytáhl z hlediště a dětem stouplo sebevědomí, protože mohly účinkovat na podiu. Ovšem žádné dítě nezůstalo na svém místě v klidu, protože písně rozhýbaly každého.

Besídka pro rodinu z 1. třídy - Berušky

10.06. 2023
Besídka pro rodinu z 1. třídy - BeruškyBesídku pro maminky také bravurně zvládly děti z 1. třídy Berušky. Které ovšem besídku pojaly v jiném duchu.
Udělaly si jí na Den rodiny a pozvaly také tatínky a prarodiče. Děti si připravily předem dárečky pro všechny členy rodiny v podobě zdobených rámečků s obtisky ruky a nohy. Paní učitelky k nim poté vepsaly dojemné texty.
Děti poté předvedly řikanky a písně, které se naučily, ale také rodičům předvedly, jak se umí samy postavit do kruhu, pozdravit se a jiné denní rutiny.
Rodiče byli dojatí a celá besídka se moc povedla.

Čarodějnice s rodiči 1. třída Berušky

12.05. 2023
Čarodějnice s rodiči 1. třída BeruškyV úterý 25.4. 2023 se děti z 1. třídy Berušky sešly ve třídě v čarodějných kostýmech. Udělaly si přehlídku kostýmů a po svačině vyrobily výzdobu. Po odpočinku jí společně s paní učitelkami nainstalovaly, a vyčkávaly na příchod rodičů. Po příchodu rodičů jim děti přednesly tématické básně, které se naučily a už se začalo soutěžit. Protože počasí nebylo příznivé, musely pedagožky úkoly přizpůsobit prostorům třídy. Děti prolézaly umělou pavučinou, počítaly perníky na chaloupce, lovily umělý hmyz ve kbelíku se zrním apod.
Paní učitelka jim opět za odměnu namalovala obličej bezzávadnými barvami. Děti si odnášely sladkou odměnu, diplom a medaily.

Bezpečná školka - Včeličky

12.05. 2023
Bezpečná školka - VčeličkyBezpečná školka 3. třída Včeliček na dopravním hřišti. Pro děti byla připravena jízda na koloběžkách, plnění úkolů, beseda s opravdovými policisty a hasiči. Děti si mohly prohlédnout záchranné vozy. No jeje! To byla paráda!

Oslava čarodějnic 5. třída Mravenci

12.05. 2023
Oslava čarodějnic 5. třída MravenciI ta nejmenší třída Mravenců se 28.4. 2023 proměnila ve strašidelné doupě Čarodějnic a Čarodějů. Děti plnily úkoly, kde si tzv. oprášily již získané znalosti a dovednosti. Ve spojovací chodbě  si vyzkoušely i let na koštěti. Nakonec je ve třídě čekalo překvapení v podobě vyčarované hostiny. Celé dopoledne si moc užily.

Slet čarodějnic - Čmeláčci

12.05. 2023
Slet čarodějnic - ČmeláčciV pátek 28.4. 2023 se na 2. třídě Čmeláků slétl rej čarodějnic a čarodějů. Všechny děti mohly dorazit v kostýmech. Paní učitelky nezahálely a přišly také převléknuté a s připravenými soutěžemi. Děti se protáhly, zasoutěžily si a dokonce si i zazpívaly. Celý den si moc užily a domů si odnesly drobné odměny v podobě medailí a sladkostí.

Motýlci na plavání

12.05. 2023
Motýlci na plaváníPředškolní třída Motýlků začala koncem měsíce Března navštěvovat plavecký bazén ZŠ Krátká. Děti procházejí plaveckým kurzem. Odstraňují pomocí školených plavčíků a pedogogů strach z vody a učí se především správně dýchat, aby se udržely nad hladinou. Vody se ovšem téměř nikdo nebojí. 

Hodina pohybu navíc

25.04. 2023
Hodina pohybu navícDěti ze 3. třídy Včeličky se v rámci projektu Hodina pohybu navíc, zúčastnily pohybových a sportovních aktivit. S trenérským dohledem zdokonalovaly koordinaci celého těla, rovnováhu a své pohybové dovednosti. Celá akce proběhla v tělocvičně zimního stadionu.

Návštěva porcelánky

25.04. 2023
Pátek 14.4.2023 jsme si s dětmi ze 4. třídy MOTÝLCI zpříjemnili návštěvou porcelánky. Po příchodu se nás ujala slečna, která nás seznámila s materiálem, ze kterého se porcelán vyrábí. Poté nás vzala přímo do výroby, kde jsme mohli vidět hrubou výrobu porcelánu, opracování, malbu a zdobení. Všichni zaměstnanci byli velice ochotní a nechali děti nahlédnout na výrobu opravdu zblízka. Nakonec si děti mohly v dílničce natisknout obrázky Krtečka na hrnečky, které jim porcelánka vypálila, aby si je mohly odnést domu. Děti byly tak nadšené a plné zážitků, že jim i cesta zpět do MŠ rychle utíkala.

Putování za zajíčkem - ČMELÁČCI

11.04. 2023
Putování za zajíčkem - ČMELÁČCIVe tředu 5.4.2023 se na školní zahradu vydaly hledat velikonoční překvapení děti z 2. třídy Čmeláčci. Děti měly za úkol hledat barevné obálky. Paní učitelky si pro ně připravily jednoduché úkoly v podobě zpívání písní a plnění jednoduchých pohybových pokynů. Nakonec našly košík plný sladkostí. To bylo radosti.

Velikonoce - BERUŠKY

11.04. 2023
Velikonoce - BERUŠKYNa letošní Velikonoce se děti z 1. třídy Berušky řádně připravily. V prvním týdnu si připravily s pomocí pedagogů výzdobu třídy. Vyrobily si ozdoby z netradičního materiálu, zasely osení do květináčů, naaranžovaly si svůj velikonoční koutek. Přinesly si z domova vyfouklá vejce, na která si připravily ozdobné stojánky z kartonových ruliček. Zlatým hřebem týdne byla akce Putování za velikonočním zajíčkem. Děti dostaly ve třídě dopis ve třídě s košíkem plných sladkostí, které  si jak stálo v dopise, musely vysoutěžit venku na fáborkové trase. Děti šly lesem a plnily úkoly dle zadání a dostávaly odměny do svých připravených košíků. Na konci hledaly v přírodě barevná čokoládová vajíčka. Celé velikonoce jsme zakončili barvením a zdobením vajíček, které si kluci vykoledovali ve třídě. Děvčata si vajíčka ve svých stojanech odnesla také.

Na statku - BERUŠKY

11.04. 2023
Během dvou týdnů se ze třídy berušek stal statek. Děti se první seznámily s prostředím a obyvateli statku. Naučily se poznávat hospodářská zvířata, pojmenovat jejich mláďata a zajistit jim vhodné obydlí a stravu (děti se naučily rozeznat, ve kterém prostředí zvířata žijí a čím se stravují). Poté si z papíru vytvořily zvířátka vlastní a v prostoru jim vytvořily výběhy, rybníčky a kurníky. Konec týdne završil zážitek, kdy paní učitelka vytvořila nápodobu opravdové kravičky s vemínkem. Vemeno vytvořila pomocí gumové rukavice, do které nalila vodu a udělala do prstů jemné díry jehlou. Děti si poté mohly vyzkoušet kravičku podojit. Jee to byla legrace.

Divadlo Letadlo v KC

10.04. 2023
Divadlo Letadlo v KCMěsíc březen děti zakončily společně s divadlem Letadlo v Kulturním centru našeho města. Děti shlédly divadlo s jarní tématikou, zjistily jaké svátky a akce nás čekají. Herecký pár si pro děti připravil bohaté rekvizity, kostýmy a písně. Některé děti si dokonce mohli zahrát na podiu divadlo také. Tančili jsme, zpívali jsme a někteří si i zasoutěžily. Všem se nám to moc líbilo a už se těšíme na další.

Plavání - MOTÝLCI

10.04. 2023
Plavání - MOTÝLCIDěti předškolního věku začaly docházet na ZŠ Krátká na kurzy plavání. S instruktorkou se učí jak správně dýchat, abychom se udrželi na hladině vody. Formou her si děti získávají důvěru k vodě a s pomocí plováků se všichni vydaly vstříct hladině školního bazénu.

Sférické kino - VŠECHNY TŘÍDY

10.04. 2023
Ve čtvrtek 23.3.2023 do MŠ přijela paní, která nám promítla Sférické kino. Děti si po skupinkách vlezly do veliké nafukovací kopule, ve které byly připraveny žíněnky. Děti se mohly posadit, nebo položit a shlédly pohádku, která se promítala po celých horních stěnách kopule. Každá skupina shlédla pohádku jinou, úměrnou svému věku, pozornosti a znalostem. Děti byly nadšené a domů odcházely s velkým zážitkem.

Olympijská příprava 3. a 4. třídy

01.04. 2023
Olympijská příprava 3. a 4. třídyVe středu 22.3.2023 se děti předškolního věku (VČELIČKY a MOTÝLCI) přesunuli do tělocvičny 4. ZŠ. Tam už na ně čekali žáci školy a pedagogové tělesné výchovy, kteří si pro ně připravily stanoviště. Na stanovištích se děti připravovaly na nadcházející letní olympijské hry, které se uskuteční na stadionu. Děti se řádně rozcvičily a poté  trénovali běh, hod do dálky, skok do dálky a jiné.

Bruslení - PŘEDŠKOLÁCI

01.04. 2023
Děti ze 3. a 4. třídy (VČELIČKY a MOTÝLCI) opět navštěvují zimní stadion. Zde zdokonalují již získané dovednosti v pohybové oblasti. Mají lepší koordinaci a rovnováhu těla, zvládají již bruslit a hrát na ledě jednoduché hry. 

Interaktivní tabule - VČELIČKY

01.04. 2023
Hrajeme si a vzděláváme se s interaktivní tabulí. Děti ze třídy Včeliček si opět vyzkoušely kreativní výuku, při které plnily kolektivně úkoly a úlohy z programů na interaktivní tabuli. Procvičily si své komunikační a technické dovednosti. 

Knihovna 3. třída

24.03. 2023
V březnu naše nejstarší děti ze třídy Včeliček opět navštívily městskou knihovnu v Kulturním Centru. Paní knihovnice jim přečetla krásný příběh, o tom jak zacházet s knihami, poté pro ně měla připravené jednoduché literární hry.

Jaro u Berušek

26.03. 2023
Během března si děti ve třídě Berušek vytvořily novou výzdobu ve třídě i ve vestibulu školy. S dopomocí paní učitelek sázely a sely květiny do květináčů, vyráběly ptáčky a vílu z papíru a jiných materiálů. Postupně pak spousty dětí přineslo také květiny z domova, které jsme společně taky dali na výzdobu vestibulu. Tímto všem rodičům a dětem děkujeme za skvělou spolupráci.

Výuka bruslení – 3. třída Včeličky a 4.třída Motýlci

24.03. 2023

Od října 2022 do března 2023 jsme v rámci projektu Hodina pohybu navíc navštěvovali na zimním stadionu výuku bruslení

za dozoru trenérů hokejistů, p. Mikeše, p. Pokorného a p. Peška.

Děti začínaly s hrazdičkami, učily se správnému pohybu na ledě a technice bruslení.

Pro děti byly během výuky zařazovány různé hry – slalom, hry s míčky, s kužely, hry ve skupinkách, trenéři využívali různé pomůcky.

Děti tyto aktivity velmi bavily a téměř všechny se naučily bruslit bez pomocí hrazdiček. Některé děti si zahrály i hokej.

Své pokroky měly děti možnost ukázat svým rodičům, kteří mohli výuku bruslení pravidelně navštěvovat.

Tuto aktivitu a práci trenérů jsme s rodiči hodnotili velmi kladně.

 

Věříme, že výuka bruslení bude nadále pokračovat i v příštím školním roce a stane se tak součástí jejich zdravého životního stylu.

Zimní sporty - Mravenci

01.03. 2023
Koncem měsíce ledna  a začátkem února proběhlo ve třídě Mravenci téma" Zimní sporty a radovánky" a děti si měly možnost vyzkoušet hned několik činností. Paní učitelky jim půjčily opravdové hokejky, puk a zkoušely se trefovat do vystavěné branky. V dalších dnech si pak ve třídě stavěly různé prolézací dráhy, navštívily také tělocvičnu a procvičovaly svůj pohybový aparát.

MASOPUST ve STONOŽCE

28.02. 2023
V týdnu od 20.2.2023 do 24.2.2023 probíhal po třídách v MŠ Stonožka Masopust. Každá třída si mohla Masopust zorganizovat dle svých představ. Některé třídy to spojily s masopustním průvodem ve městě, jiné si udělaly masopust ve třídě jiný den a druhá třída využila prostory tělocvičny. Všechny děti si užily masopustní atmosféry, díky bohaté výzdobě a odměnám, které si paní učitelky připravily. Děti absolvovaly soutěže, diskotéky a přehlídky masek. Všichni jsme si to náramně užili.

Krmení ptáčků

28.02. 2023
Krmení ptáčkůVítr lámal větve stromy, proto se děti ze třídy Motýlků rozhodly větve posbírat a využít je k aranžování květináčů, kterými si potom vyzdobily vchod do MŠ. Přitom se postaraly i o ptáčky. Vyčistily a naplnily jim naše krmítka na zahradě.

Dramatizace pohádky 4. třída

26.02. 2023
Během tématu "Z pohádky do pohádky" děti ze 4. třídy poznávaly již známé pohádky. Poté si Motýlci vybraly pohádku "O koblížkovi", kterou jim paní učitelky pomohly zdramatizovat. Nejprve si děti vytvořily rekvizity (stromy, trávu), které instalovaly do prostředí. Poté si vybraly vhodné kostýmy a naučily se časovou posloupnost příběhu. Naučily se i krátké říkanky. Na konci týdne už dokázaly bravurně celou pohádku zahrát.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

25.02. 2023
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

Dne 21.2.2023 se naše MŠ účastnila Masopustního průvodu městem. Větší děti ze všech Mateřských škol se sešly za doprovodu paní učitelek v kostýmech u ZŠ Krátká. K průvodu se mohli připojit i rodiče a jiná veřejnost. Všichni společně pak procházeli městem. Procházeli kolem policejní stanice, přes Centrum až k domovu seniorů, kde jim zazpívaly známé písně. Celý průvod končil na vyzdobené Panoramě, kde už čekaly i děti z menších tříd z okolních MŠ. Zde si děti mohly zatančit na známé písně které se linuly z reproduktorů, zazpívat si. Jako odměnu dostala každá třída diplom, nějaké bonbony a přímo na místě dostaly děti donuty ze školní jídelny. Všichni jsme si to náramně užily a děti v kostýmech vypadaly senzačně.

 

Divadlo Letadlo

20.02. 2023
Dne 14.2.2023 jsme navštívili Kulturní Centrum Klášterec nad Ohří. Přijelo k nám divadlo Letadlo s tématem ,,Zima”. Během celého představení 2 herci shrnuli tradice a události, které během zimy slavíme a prožíváme. Ke hře využívaly různých technických prvků a vybírali si i děti na podium. Všem se to moc líbilo.

Lékaři z Berušek

18.02. 2023
Akce na 1. Třídě ,,Lékaři” se vydařila. Hned ráno jsme se převlékli a vybavili doktorskými pomůckami, vyrobili jsme si doktorské čelenky a vydali jsme se zkontrolovat děti z jiných tříd, zda nejsou nemocné. Menší děti nám věnovaly žirafu, která nemohla stát a tak jsme ji vzali sebou a připravili na operaci. Předtím jsme se ale posílili svačinkou a doplnili vitamíny lízátkem z hroznového cukru. Operace proběhla v pořádku a žirafa je v rekonvalescenci. Děti si mohly přinést z domova kostýmy a pomůcky. 

Berušky v knihovně

16.02. 2023
Berušky v knihovněBerušky 15. 2. 2023 místo pobytu venku navštívili Kulturní centrum. Tentokrát nás přivítali v Městské knihovně - dětském oddělení. Zde nám paní knihovnice přečetla pohádku, při které jsme se dozvěděli o správném zacházení s knihou. Poté jsme poznávali pohádky podle nám již známých postaviček (O veliké řepě, O červené Karkulce, O perníkové chaloupce, ..). Nakonec si děti mohly knihy samy brát a opatrně prohlížet. Každý si našel své oblíbené. 

Hledání skřítka Zimníčka

01.02. 2023
Aby děti ze třídy "Motýlků" přivolaly sníh, vydaly se hledat zimního skřítka. Cestu jim značily modré a bílé fáborky, které byly doplněné úkoly, které děti plnily. Poznávaly ptáčky, barvy a tvary, počítaly, cvičily a říkaly básničky o zimě. Po splnění úkolů se pustily do hledání skřítka "Zimníčka", který se ukrýval i s překvapením v zimní krabici. Po rozbalení se děti skřítkovi představily, přivítaly ho ve třídě a za odměnu si domu odnesly omalovánky, pastelky, sladkosti a dobrou náladu.

Hrátky s flétničkou

01.02. 2023
Děti ve třídě "Motýlků" se od podzimu postupně seznamují s flétničkou, která napomáhá správnému rozvoji dýchání a procvičuje jemnou motoriku rukou- prstů a koordinaci oko-ruka-dýchání.. Do notového domečku se nám postupně nastěhovaly notičky hastrmánek (nota "H"), Amálka (nota "A"), čertík Gustík (nota "G"). Nacvičili jsme písničky "Houpy, houpy", "Foukej, foukej větříčku". Umíme také napodobit sanitku a hlas indiánů. Dětem se hraní tak zalíbilo, že má každý již svou flétničku z domova. Všechny obrázky jsou pěkně vybarvené, notičky do domečku postupně dokreslujeme a každou středu si ještě zpestřujeme dechovými hrami s větrníky, brčky, balonky, foukadly nebo turbínkami. 

Čmeláčci v knihovně

01.02. 2023
Čmeláčci v knihovněNa konci měsíce leden se děti ze třídy Čmeláčků podívaly do knihovny. Paní knihovnice jim přečetla pohádku, ukazovala jim obrázky, na kterých děti poznávaly pohádkové postavy z večerníčků, dostaly kartičky a hledaly si kamaráda se stejnou kartičkou. Poté si mohly volně prohlížet knihy a vést nad nimi rozhovory. Atmosféra byla jako vždy velmi příjemná. 

Krmení ptáčků

01.02. 2023
Krmení ptáčkůAby ptáčci v tomto nepříznivém počasí nestrádali, se postaraly děti ze třídy Mravenečků. Naši nejmenší si vzali ven ptačí zob, který s pomocí paní učitelek sypaly ptáčkům do krmítek. Následně pozorovaly, zda jim ptáčci na krmítka lítají. 

Zimní období

20.01. 2023
Po novém roce si zimní atmosféru děti vytvořily alespoň ve třídách, protože počasí ji nenavodilo. Děti z 1. třídy si obtiskaly bublinkovou folii na balící papír a vytvořily závěje, poté také udělaly sněhuláky a vyzdobily krmítko pro ptáčky. Získaly nové znalosti ohledně přikrmování ptáčků, naučily se poznat vrabečky a kachny a zašly je do městského parku také přikrmit.

Práce s interaktivní tabulí

20.01. 2023
Práce s interaktivní tabulí
Děti ze 3. třídy Včeličky pravidelně využívají interaktivní tabuli. Rozvíjejí s tím své technické dovednosti a zároveň zábavnou formou procvičují spousty vzdělávacích oblastí. Procvičují si např. předmatematickou gramotnost, grafomotoriku, literární gramotnost, komunikační gramotnost atd. 
Pracují ve skupinách (kde se učí spolupráci a zdravé komunikaci), nebo také individuálně.

Bruslení - předškoláci

20.01. 2023
Bruslení - předškoláciNaši předškoláci i po novém roce naskočili na led v plné parádě. Zdokonalují a získávají nové dovednosti v oblasti bruslení a základů hokeje. Děti si kurzy užívají a vždy odchází nabytý pozitivní náladou. 

Tříkrálová výprava

19.01. 2023
V pátek 6. 1. 2023 zakončily děti z 2. třídy Čmeláčků týden akcí - Tříkrálová výprava. Ve třídě si vyrobily královské koruny a obcházely třídy a prostory MŠ. Svou výpravu zakončily v tělocvičně, kde jim paní učitelky s pomocí asistentky připravily atrakci za odměnu, kterou byl Balónkový bazén se skluzavkou. 

Menší děti z 1. třídy Berušky se s vánočním obdobím rozloučily v pátek 6.1.2023 Tříkrálovým pochodem.

Vánoční besídky

18.12. 2022

Rodiče a prorodiče se sešly 12. 12. 2022 v 1. třídě na Beruškách. Přišly se podívat na krátké představení, které si pro ně jejich ratolesti připravily. Děti předvedly Mikulášské zpívání, zimní a vánoční básně. Děti byly vystrojené a hlavičky jim zdobily ručně šité korunky, které si mohly za odměnu odnést domu. Po vystoupení předaly dětičky dárečky a začala volná zábava. Na stolečkách si mohly děti se svými nejbližšími vyrobit Vánoční ozdobu či kapra. Paní učitelka Froňková jim ozdobila tváře obrázky dle jejich výběru. Atmosféra byla velice příjemná a Vánoční.

V naší tělocvičně se 12. 12. 2022 předvedly rodičům a prarodičům také děti ze 3. třídy Včeliček. Ve třídě si připravily vánoční čelenky na hlavičky a v tělocvičně vyzdobily stromek.  Za doprovodu klavíru bravurně zazpívaly Vánoční písně a naladily tak všechny na Vánoční atmosféru. Sklidily velký “aplaus” a moc si to užily

Vánoční atmosféra v naší školce Stonožce pokračuje i nadále. Ve středu 14. 12. 2022 rodinné příslušníky přivítaly také děti z 2. třídy Čmeláků. Zahájily besídku pěveckým vystoupením, recitovaly vánoční básně a na závěr si s rodiči vytvořily Vánoční ozdoby. Ve třídě vládla klidná vánoční atmosféra, hrály koledy a děti nadšeně provázely své rodiče a společně tvořily. Moc se nám to všem líbilo.

Besídkovou sezónu zakončila na naší školce děti ze 4. třídy Motýlů. Připravily si vánoční písně a básně doprovázené pohybem a tanečky. Společně s rodiči a pedagogy ozdobily vánoční stromeček ve třídě a na závěr byla volná zábava a vánoční tvoření. Děti tvořily s pomocí rodičů dekorace z přírodnin, které si za odměnu mohly odnést domů.

Odstartovaly tak společně předvánoční období, kdy se všichni těšíme na Ježíška.Vánoční knihovna - Včeličky

17.12. 2022
Vánoční knihovna - VčeličkyDne 14. 12. 2022 proběhla v Kulturním centru vánoční beseda v Městské knihovně, které se zůčastnily děti předškolního věku ze třídy Včeliček. Naše úžasná paní knihovnice připravila pro děti nejen knihy, ale také jim předvedla tradice. Rozkrojila jablko, ve kterém se ukázala hvězdička a děti si pod dozorem pustily lodičky ze skořápek od oříšků. Byla ta současně i jejich letošní poslední akce v knihovně. Rozloučily se tím s rokem 2022 a natěšily se na Ježíška.

Vánoční dílničky - Mravenci

17.12. 2022
Dne 12. 12. 2022 předvedly děti z 5. třídy Mravenci své dovednosti, které získaly během uplynulých měsíců v MŠ. Pozvaly rodiče na Vánoční dílničky. Mohly si s rodiči vyrobit zimní oblečení, které vyzdobily vlnou. Dále vyráběly vánoční stromečky z papíru přichycené na špejli. Rodiče jim celou dobu byli na blízku a pomáhali jim. Výrobky se moc povedly a nadšené děti si je odnesly domů.

Zdobení vánočního stromečku s Motýlky

15.12. 2022
Zdobení vánočního stromečku s MotýlkyVánoční stromeček nastrojily děti ze čtvrté třídy Motýlků. 
Ve třídě si s asistencí pedagogů připravily vánoční ozdoby, které pak instalovaly na svůj stromeček umístěný před mateřskou školou.

Bublinování

15.12. 2022
Dne 28. 11. 2022 do naší školky Stonožky zavítal pan "Kouzelník se psem". Dorazil k nám ale bez pejska. Připravil si pro nás totiž pár kouzel, do kterých zapojil nejen paní učitelky, ale i děti. Všichni si zkusili nafukovat a vázat balónky a paní učitelce dokonce protáhl šátek uchem. Poté následovala nádherná bublinová show doprovázená písněmi z dětských disney pohádek. Děti byly ohromené především velkými bublinami, ze kterých pan kouzelník uměl vytvořit např. tobogán, tunel, trampolínů atd....  Poté nechal i jednu z přítomných holčiček zahalit do bublinového tunelu. Představení shlédla celá školka včetně malých Mravenečků a Berušek, které zde musím zmínit. Děti byly pozorné a ukázněné. Ještě aby ne. Show byla tak efektivní, že ji i paní učitelky sledovaly po celou dobu s ústy dokořán.

Tvoření s rodiči - Motýlci

11.12. 2022
Ve třídě Motýlků proběhlo Podzimní tvoření s rodiči. Děti si předem nasbíraly s paní učitelkami přírodninu, se kterou poté pracovaly. Společně vytvořily krásné ozdoby a dekorace, které si potom odnesly domů. Moc jsme si to všichni užili.

Tvoření s rodiči - Čmeláci

První letošní tvoření s podzimním tématem, kterého se mohli zúčastnit i rodiče, se uskutečnilo ve 2. třídě "Čmeláčků". Rodiče své natěšené děti překvapili svým příchodem do třídy, kde už byly nachystané pomůcky a přírodní materiál ke tvoření. Děti pracovaly s listy, šiškami, barvami a rodiče jim pomáhali. Společně jsme si užili podzimní odpoledne a těšíme se na další spolupráci s rodiči.

Hokejový nábor

11.12. 2022
Hokejový náborDo náší MŠ Stonožky dorazili trenéři kláštereckého hokejového týmu "HC Tygři". Přišly děti z větších tříd (Čmeláci, Motýlci, Včeličky) motivovat ke sportu, především k lednímu hokeji. Ukazovali dětem hokejovou výzbroj a různé triky s hokejkami. Děti překvapil a uchvátil především maskot Tygra, který jim rozveselil den. Celou besedu odlehčoval svými legračními kousky. Děti se smály, až se za břicha popadaly. S každým si pak podal ruku. Každé dítě si potom domů odneslo malý dáreček v podobě lízátka a odznaku s logem týmu.

Divadelní představení

11.12. 2022
Děti ze třídy Včeliček a Motýlů navštívily Kulturní centrum, kde shlédly divadelní představení s názvem "Čarovná pastelka". Celé představení bylo hráno jedním mužem, který uměl pracovat s publikem. Sál rozezněl dětský smích. Děti byly nadšené a představení se jim líbilo. I paní učitelky byly pohlceny dějem. Ve třídách poté vedly děti rozhovory s pedagogy a domů odcházely plné nabytých zážitků.

Mikulášská nadílka

07.12. 2022
Mikulášská nadílkaV pondělí 5. 12. 2022 do naší školky Stonožky zavítala dlouho očekávaná návštěva. Mikuláš, který pro nás přinesl  plný koš odměn v podobě sladkostí, ovoce a adventních kalendářů. Doprovázel ho čert, který naše děti pokáral. Ty slíbily, že zlobit nebudou, předvedly naučené básně a písně, díky kterým je naštěstí do pytle nenaházel. Čerta usměrňoval laskavý anděl, který děti (především malé) chlácholil a utěšoval. Naštěstí se ale děti na tento příchod pečlivě psychicky připravily, vyzdobily své třídy a vyrobily si i pekelné čelenky. Vše proběhlo hladce a atmosféra byla i přes prvotní dětské obavy a strachy příjemná.
Tak zase za rok!

Drakiáda Berušky

04.12. 2022
Po celé školce probíhala 4. 11. 2022 akce "Drakiáda". Tyto menší děti měly za úkol podílet se spolu s rodiči výrobou draka doma. Toho nám pak přinesly ukázat do školky. Společně jsme si udělali dračí přehlídku a diskotéku. Ukázali jsme si také, jak vypadá drak sestavený k létání. Vzhledem k počasí jsme ale samotné pouštění draka přesunuli na další týden, kdy jsme se tomuto tématu stále věnovali.

Halloween - Berušky

03.12. 2022
Koncem posledního říjnového týdne jsme společně s dětmi proměnily 1. třídu Berušek na strašidelnou třídu. Děti se podílely na výrobě a instalaci výzdoby třídy. Vytvořili jsme si strašidelný hrad z papírových ruliček, nainstalovali jsme umělé pavučiny, strašidelná zvířátka atd. 26. 10. 2022 se u nás uskutečnil Halloweenský bál. Děti i pedagogové se převlékly do strašidelných masek, které jsme společně během přehlídky ocenili potleskem. Následovala děsivá diskotéka se světelnými efekty. Na závěr jsme se ocenili strašidelnými, ale přesto sladkými odměnami.

Drakiáda Včeličky

04.12. 2022
Drakiáda VčeličkyStejně jako v celé školce, probíhala i na 3. třídě 4. 11. 2022 Drakiáda. Děti si přinesly z domova ručně vyrobené draky, které poté prezentovaly ostatním. Měly za úkol draka vyrobit a ve školce představit a popsat. Každé dítě mělo svého draka jedinečného a společně si snim poté proletěly prostory celé MŠ.

Halloween - Čmeláci

04.12. 2022
Třída Čmeláků se 31. 10. 2022 proměnila ve strašidelné doupě. Děti společně s paní učitelkami a asistentkou oslavily svátek mrtvých a následující dušičky. Děti si do třídy přinesly strašidelné převleky a užily si společně tento den.

Knihovna - Čmeláci

04.12. 2022
Dne 20. 10. 2022 navštívila druhá třída Čmeláků naši městskou knihovnu. Děti se již ve třídě seznámily se zásadami slušného chování v knihovně, které pak paní knihovnici vzorně předvedly. Ta jim za odměnu ukázala knihy a leporela pro jejich věkovou kategorii. Děti byly nadšené a odcházely s úsměvem na tváři.

Bruslení

04.12. 2022
Během prvních měsíců školního roku prošly některé děti z předškolních tříd bruslařským výcvikem v rámci projektu - Hodina pohybu navíc. Byly pod vedením zkušených hokejistů a vyzkoušely si své schopnosti a dovednosti přímo na ledě.

Cesta kolem světa očima dětí

28.10. 2022
Vernisáž výtvarných prací dětí všech MŠ spojená s 50. výročím otevření MŠ Školní
Dne 20.10.2022 uspořádala naše MŠ k tomuto významnému výročí slavnostní výstavu výtvarných prací dětí ze všech mateřských škol v našem městě. 
Vernisáž byla zahájena kulturním programem dětí z předškolní třídy Včeličky. S třídními učitelkami měly připravené pásmo písniček a básniček v doprovodu klavíru. Kulturního vystoupení se zúčastnil i starosta našeho města Ing. Štefan Drozd, další zástupci zřizovatele a v odpoledních hodinách rodiče a další hosté. Všem přítomným se vystoupení velice líbilo. Děti byly za snahu a velmi povedený přednes pochváleny a odměněny dárkem.

Beseda s myslivcem

18.05. 2022
Beseda s myslivcemVčeličky a Motýlci se dne 11. 5. 2022 zúčastnili besedy na Lesní správě v KLášterci nad Ohří, kterou nás provázel p. Petr Hrouda. 
Děti velmi zaujalo vyprávění o lese - z čeho vyroste strom, co se vyrábí ze dřeva, druhy stromů, jejich plody, co patří do lesa, zvířátka v lese, úloha myslivce.
Následovala ukázka hadích kůží, paroží, kožešiny z lasičky, obrázky zvířat a preparovaná zvířata. Děti měly možnost si na vše sáhnout, klást různé otázky, na které chtějí znát odpověď. Vše jim bylo vysvětleno vhodně k jejich věku. 
Děti hádaly dle zvuků a projevů druhy zvířat a ptáků. V závěru si zahrály hru "Na ještěrky".

Veselé hraní na zobcovou flétnu

17.01. 2022
Veselé hraní na zobcovou flétnuDěti z oddělení Motýlků začaly zkoušet na zobcovou flétnu první písničku:" Foukej, foukej větříčku" Do notového domečku se nám postupně nastěhovala nota H -"Hastrmánek" a nota A - "Amálka".  Postupně jsme odbourávali strach a obavy z hraní na flétničky zařazováním různých pomůcek k rozvoji dechu (větrníky, stuhy, foukání brčkem do vody, turbínky a pod.). Na přání dětí jsme zapůjčily flétny domů, aby mohly zahrát i rodičům.
A čekáme na Vaše ohlasy. Smějící se

Tříkrálová výprava

17.01. 2022
Tříkrálová výpravaVe čtvrtek 6. 1. 2022 vyrazila třída Čmeláků na tříkrálovou výpravu. Děti s nadšením plnily úkoly na zahradě MŠ a na závěr společně našly sladkou odměnu. Celé dopoledne se nám vydařilo a děti byly velmi spokojené.

Ježíškova vnoučata

22.12. 2021
Ježíškova vnoučataDěti ze třídy Čmeláčků předaly v Městském ústavu sociálních služeb přáníčka, perníčky, levandulové překvapení a svícny pro seniory.

Předvánoční čas u Mravenců

17.12. 2021
Předvánoční čas u Mravenců Dětičky se byly podívat na vánoční strom v zámeckém parku, poté zdobily stromečky ve třídě a také ozdobily stromeček i venku na zahradě MŠ. Maminkám vytvořily krásná přáníčka s ozdobičkou. Nakonec k nám dorazil Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem nadílku, ze které měly velikánskou radost. Mravenečkové přejí všem veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Video najdete na facebooku školky. Foto zde

Podzim čaruje

10.11. 2021
Podzim čaruje Děti ze třídy Berušek se během dvou týdnů věnovaly tématu "Podzim čaruje".
Vytvořili jsme společně les ve třídě, kde nás navštívil skřítek Podzimníček. Zadal nám úkoly a my jsme se společně učili třídit houby na jedlé a nejedlé (vysvětlili jsme si, proč je nejíme, komu nejedlé houby v lese necháváme, a jak se v lese chovat). Umíme už roztřídit listy dle velikosti, tvaru i barev. Les jsme si vytvořili i v tělocvičně, kde jsme si zacvičily, zazpívali píseň s pohybem o veverce a nakonec jsme opravdový les i navštívili. Všechny děti skřítek za snahu odměnil hračkou a sladkou odměnou.

Halloween u Berušek

29.10. 2021
Halloween u Berušek Dnes proběhlo halloweenské disko na 1. třídě, u Berušek. 
Děti si zatančily, zařádily, také zastrašily a vykoledovaly si sladké odměny a medaile.

Drakiáda ve třídě Motýlků

26.10. 2021
Drakiáda ve třídě MotýlkůV týdnu od 18. do 21. 10. 2021 jsme si na třídě Motýlků uspořádali drakiádu. Děti měly za domácí úkol vyrobit s rodiči papírového draka, kterého na začátku týdne přinesly do školky. Během celého týdne jsme plnili různé úkoly (skládání mašliček, výroba třídního draka, pracovní listy s drakem, omalovánky). Naučili jsme se básničku o drakovi a vyvrcholením byla přehlídka draků a soutěže v tělocvičně. Po splnění všech úkolů dostaly děti na předem připravené dráčky mašličky, diplom, medaile, drobný dárek a sladkou odměnu. Foto zde

Hrátky s podzimem

26.10. 2021
Hrátky s podzimemUspořádali jsme s dětmi 3. třídy Včeliček hrátky s přírodninami, které máme na školní zahradě. Děti zapojily svou fantazii, nasbíraly šišky, listy nebo klacíky, z kterých tvořily různé výrobky. Společně si vytvořily obrázek sluníčka, s nadšením spolupracovaly. Přitom si procvičily: jemnou motoriku, hrubou motoriku, prostorovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání. Pozorovali jsme přírodu kolem sebe a její změny. V závěru jsme si přednesli říkanku: "Sbírám, sbírám kaštánky" a zazpívali písničku o podzimu. Akce se dětem moc líbila, čemuž přispělo i krásné podzimní počasí. Foto zde

Levandulování

14.10. 2021
S příchodem podzimu jsme uklízeli úrodu ze zahrady.
  • Tatínkům jsme natiskli barevná jablíčka na prostírání,
  • pro maminky jsme zdobili malbou a tiskáním sáčky naplněné levandulí.

Kouzlení s barvami a přírodninou se všem velice líbila a děti by nejraději vyráběly dárky pro všechny. Voněla celá školka, a tak zbývá jen poděkovat společnosti Klášterecká kyselka za dodané nádherné svazky levandule.

Fotografie najdete zde

Hledání pokladu - MOTÝLCI

21.09. 2021
Hledání pokladu - MOTÝLCI Děti ze třídy Motýlků hledaly poklad. Po cestě plnily různé úkoly týkající se poznávání barev, počítání, zpívání nebo cvičení. Nakonec se jim podařilo najít poklad, ve kterém na ně čekala kamarádka Stonožka Julia,  sladké odměny a další překvapení. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Nábor malých hokejistů

17.09. 2021
Nábor malých hokejistů V tělocvičně naší školky si děti ze třídy Včeliček a Motýlků zacvičily spolu s trenérem HC Tygři Klášterec a maskotem Kubou. Za snahu od něj dostaly malý dárek a byly pozvány, aby se spolu s rodiči zúčastnily ve čtvrtek 23. 9. od 17 hodin sportovní akce na zimním stadionu.

Olympiáda ve třídě Motýlků

28.06. 2021
Ve středu 23.6.2021 proběhla olympiáda třídy Motýlků. I přes nižší počet účastníků byly děti soutěživé, snaživé a nadšené. Po skončení jednotlivých disciplín proběhl na třídě olympijský ceremoniál, při kterém děti obdržely medaile, diplomy a drobnou odměnu. Fotografie najdete zde

Hodina pohybu navíc

28.06. 2021
Pro letošní školní rok skončil projekt "Hodina pohybu navíc" s panem trenérem Mikešem.
Děti na poslední hodině, která se uskutečnila v areálu atletického oválu u zimního stadionu, sportovaly ve třech disciplínách a za své výkony byly odměněny diplomem a sladkostí. Fotografie najdete zde

Naše město - Berušky

11.06. 2021
Berušky se celé dva týdny věnovaly tématu "naše město". Už vědí, jaké máme ve městě památky, jak se naše město jmenuje a která řeka tudy protéká. Krásné zakončení tématu proběhlo v kláštereckém parku, kde jsme si prohlédli zámek i řeku. Fotografie najdete zde: Více

Na farmě

01.06. 2021
Na farměV rámci projektu byla uskutečněna pro předškoláky (Včeličky, Mravenci a Motýlci) dne 25. května beseda na téma "Na farmě". Probíhaly rozhovory o práci na farmě, zvířátkách, pěstování ovoce a zeleniny, sklizni obilí. Děti se aktivně zapojily a v závěru si vyrobily maňáska z papíru – zvířátko na špejli, které si samy vybraly. Za svoji snahu byly odměněny malým dárečkem. Více

Naše město

18.05. 2021
Naše městoDěti ze třídy Motýlků a Mravenců poznávaly naše město. Seznamovaly se s prostředím, kde žijí, s památkami a kláštereckou historií. Následně vytvářely obrázky města, dopravy a také stavěly ze stavebnic model města. Během pobytu venku navštívily radnici, park, okolí řeky Ohře a přilehlou část města, Útočiště. Více

Projekt ODPADY a jejich třídění

17.05. 2021
Projekt ODPADY a jejich tříděníDne 14.5.2021 se v rámci projektu uskutečnila v tělocvičně naší školky beseda na téma třídění odpadů. Beseda byla určena po třídy předškoláků, tedy 3., 4. a 5. třídu.
Děti se se zájmem zapojily do nabízených činností. Třídily a vkládaly odpad do správného barevného kontejnerku. Odpadky sbíraly také pomocí rybářského prutu. Učily se říkanku o odpadech a za pohybu v kruhu odpovídaly na otázky, co kam patří. Děti si mohly nové poznatky vyzkoušet v praxi a obohatit své vědomosti.
V závěru si každý vyrobil motýlka z recyklovaného papíru. Odměnou za jejich snahu byly omalovánky s říkankou, pastelky a sladkost. Více

Hledání pokladu - Včeličky

09.05. 2021
Hledání pokladu - VčeličkyVe čtvrtek 6. května jsme s dětmi uskutečnili akci "Hledání pokladu" v našem městském parku.
Po cestě parkem děti nalézaly různé úkoly, zabalené do mašliček a pověšené na stromech, které se musely splnit (říkanky, písničky, jazykolamy, hádanky), až došly k samotnému pokladu.
Děti se zájmem plnily úkoly a vše si pěkně užily. Z pokladu, který se nakonec podařilo v zámeckém parku najít, měly velkou radost. Více

Přání ke Dni matek

07.05. 2021
Přání ke Dni matekDěti ze smíšené třídy MŠ Stonožka tvořily přání maminkám k nadcházejícímu Dni matek. Fotografie najdete ve fotogalerii školky.
Na facebooku můžete zhlédnout video s básničkou pro maminky. básnička

Těšíme se do školy (3. třída Včeličky)

Těšíme se do školy (3. třída Včeličky)Těšíme se do školy
Až já půjdu do školy, budu dělat úkoly.
Budu kreslit, číst a psát, taky všechno počítat.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, spočítat 
to umím hned.
Budem nosit jedničky, my jsme chytré Včeličky. Více

Projekt "Alenka nám stůně" - Berušky

17.02. 2021
Projekt Děti si celý den hrály na lékaře; k dispozici měly obvazy, dětské lékařské pomůcky a uzdravovaly panenky a plyšáky. Fotografie naleznete ve fotogalerii školky. Více

Nábor malých hokejistů

Dne 24.9.2020 se uskutečnila na zahradě MŠ Stonožka sportovní zábavná akce pod vedením p. Mikeše – trenéra hokejistů. Akce se zúčastnili především předškoláci ze třídy Včeličky, Motýlci a jejich rodiče. Děti si zasportovaly v pěti disciplínách: minifotbal, překážkový běh, běh mezi kužely, hod míčkem do koše a hod míčkem do otvoru klauna a lva. Děti pobavil maskot tygřík jménem Kuba, kterého si mohli všichni pohladit. Za své výborné sportovní výkony byly děti odměněny diplomem, tričkem a sladkostí. Počasí nám přálo, akce se všem velmi líbila.

Otevření nové školní zahrady v přírodním stylu

Dne 24.10.2019 proběhlo ve školce Stonožka slavnostní otevření nové zahrady. Přítomni byli zastupitelé města včetně starosty pana Drozda, ředitelky MŠ paní Vlkové a další hosté. Uvedení do provozu proběhlo slavnostním přestřižením pásky a krátkým vystoupením dětí ze 3. třídy Včeliček. Poté si všechny děti mohly vyzkoušet a prozkoumat nové prvky na zahradě: smyslový chodník, klouzačky, myší domeček, zvonkohru, kreslící tabuli, pexeso, hmyzí domek či lezeckou stěnu.
V odpoledních hodinách se konalo slavnostní otevření pro rodiče s dětmi za přítomnosti vedení MŠ a učitelek z této školky s doprovodným zábavným programem Tomáše Bartáka. Počasí nám přálo, a tak zahradou zněly krásné písničky, při kterých si zazpívali rodiče, děti i učitelky a přilákaly i děti z okolí. Všichni zpívali a tančili. Děkujeme za hojnou účast, na školní zahradě to jen žilo.

NÁSTĚNKA

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Facebook a jeho využití

Vážení rodiče,
naše MŠ využívá facebook pouze k rychlejšímu šíření důležitých zpráv či událostí.
Pro zodpovězení dotazů využívejte kontaktů uvedených na našich webových stránkách (e-maily, telefony). Další z možností je sjednání osobní schůzky nebo využití schránek důvěry. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme.

Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign