Jméno:
Heslo:

Akce MŠ Sluníčko

Podzimní slavnost

Podzimní slavnostLetošní podzimní slavnosti byly opět plné radovánek a tajemna. V pozdním odpoledni, kdy už zahrada byla potemnělá, do školky zamířilo mnoho malých bytostí z "kouzelného" světa se svými rodiči. S sebou přinesly plno krásných výrobků, kterými jsme si společně vyzdobily naši školní zahradu. Za odměnu na ně čekalo překvapení v podobě mnoha hravých zážitků. Celou akcí děti provázely naše lesní víly a jejich kamarádi z lesa. Na konci si děti odnášely sladkou odměnu a úsměv na tváři.

Sklizeň

SklizeňV rámci environmentální výchovy si v září děti ze třídy Kapiček sklidily svou úrodu. Na jaře vysely do záhonků semínka, následně pravidelně o záhonky pečovaly. Sklizenou mrkev, ale i cibuli a česnek, jsme předali paní kuchařkám do kuchyně. Svou zeleninu ochutnáme ve výborné polévce.

Drakiáda 2018

Drakiáda 2018Čtvrteční odpoledne 18.10.2018 patřilo dětem, rodičům a drakům. Projekt START umožnil společné setkání všech na Drakiádě. Počasí této akci přálo a všichni přítomní se dobře bavili u plnění různých úkolů, za které děti dostaly i odměnu.

Zdravá 5

Zdravá 5MŠ Sluníčko se zapojila do celorepublikového projektu Zdravá 5. Projekt je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Děti se seznamují zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. V rámci projektu se zapojí do dětského příběhu o Evičce a Péťovi, kteří naleznou cestu ke správné výživě. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.
Dne 13. února 2018 se konal 2. Masopustní pochod masek dětí ze všech kláštereckých mateřských škol.
Průvod prošel městem; odcházeli jsme ze stanoviště u ZŠ Krátká, kde nám mávaly děti. Zamávali a zatančili jsme i seniorům v Městském ústavu sociálních služeb. Průvod pak pokračoval sídlištěm a zakončili jsme jej u Panoramy společným tancem. Děti, učitelky, dospělí i kolemjdoucí se bavili a všichni si průvod a zábavné dopoledne užili.

Ovocný den

16.11. 2017
Ovocný denV rámci tématu OVOCE A ZELENINA jsme si s dětmi ze třídy Hvězdiček připravili ovocný den. Celý týden se děti seznamovaly s různými druhy ovoce, učily se je poznávat, hledaly v encyklopediích, rozlišovaly zdravé a nezdravé potraviny a také zjistily, že vitamíny v ovoci jsou pro naše tělíčka velmi důležité. Na závěr probíraného tématu si děti, ve spolupráci s rodiči, donesly mnoho druhů ovoce. Společně jsme ochutnávali a tím jsme získali plno vitamínů pro podzimní období. Povedlo se, že i děti, které často ovoce ve školce odmítají, s nadšením ochutnávaly také.

Putování podzimní zahradou

14.11. 2017
Putování podzimní zahradouDne 2. 11. 2017 se v MŠ Lesní uskutečnila akce pro děti a rodiče nazvaná "Putování podzimní zahradou aneb Pojďme si hrát, trochu se bát." Děti, převlečené do kostýmů s lampiony, společně s rodiči procházely večerní osvětlenou zahradou a potkávaly bytosti z kouzelného světa, např. čertici, Bílou paní, pavoučí ženu, čarodějnice nebo houbovou babičku a její tety. Děti plnily na stanovištích různé úkoly. Za odvahu získaly odměnu. V rámci projektu Start si připravil pedagog adaptačních programů pro děti s rodiči tvoření podzimních strašidel z brambor nebo listí. Na konci si všichni domů odnášeli nejen sladkou odměnu v podobě muffinu a kouzelného balíčku, ale i úžasný zážitek plný dobrodružství.

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radnici

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radniciZveme Vás na slavnostní vernisáž výtvarné výstavy všech mateřských škol, která se uskuteční ve středu 10. května 2017 v 15:00 hodin ve 2. patře klášterecké radnice.

Masopustní pochod masek

Masopustní pochod masek

V úterý 21. 2. 2017 se uskutečnila společná akce všech mateřinek - MASOPUST.
Masopustní pochod byl velmi zdařilý, maškarní úterý bylo zábavné pro děti i dospělé. Díky patří učitelkám, všem dětem i rodičům, kteří s přípravou masek pomáhali.
Pochod povolil oficiálně pan starosta, kterému jsme na oplátku věnovali větvičku s jitrničkami a koláčky. A tak se zrodila nová tradice.

Letové ukázky dravých ptáků

Dopoledne ve čtvrtek 12. května se děti ze všech mateřských škol sešly na prostranství hřiště pod 1. ZŠ, kde si vyslechly zajímavou přednášku o vzácných dravcích a sovách, o jejich životě v přírodě: kde žijí, čím s živí, který pták je denní a který noční, jak loví apod. Děti zaujaly především letové ukázky puštíka a sýčka. Některé děti obdržely za prokázání znalostí pexeso či obrázky dravců a do školky si společně odnesly krásný kalendář dravců, které na vlastní oči viděly.

Krmení zvířátek

Krmení zvířátekV úterý 8. března uspořádala mateřská škola Sluníčko v Lesní ulici dopolední akci pro děti nazvanou krmení zvířátek. Tato akce má již dlouholetou tradici, avšak vždy v jiném podání. V minulých letech jsme například byli „krmit“ lesní zvířátka v odpoledních hodinách společně s rodiči. V letošním roce jsme se zaměřili na zvířata hospodářská, a děti proto navštívily farmu v Ciboušově. Poznávání hospodářských zvířat navazuje na aktuální vzdělávací plán v naší školce. Děti se z výletu vrátily plné dojmů a nových zážitků; byť poněkud zablácené a špinavé, uspořádaly ciboušovským zvířátkům doneseným krmením druhé vánoce.
 • Všechny akce školky probíhají dopoledne s dětmi.
 • Pokud se budou chtít v rámci dopoledne zúčastnit i rodiče nebo jiní rodinní příslušníci, budou vítáni.
 • Instrukce k jednotlivým akcím naleznete v šatnách tříd a venkovní vývěsce MŠ.
Pravidelné akce školy:
Děti se běžně účastní divadelních představení pořádaných v MŠ i v Kulturním domě.
Pravidelně navštěvují městskou knihovnu a zámek Klášterec nad Ohří.
Pořádáme besedy s Městskou policií a lesními pedagogy - dle aktuálních možností a nabídek.

Prožitkové poznávání se odráží ve specifických akcích školy:
 • vítání nových dětí
 • „Ať žijí duchové“
 • vánoční posezení a zdobení stromku
 • krmení zvířátek
 • vítání  jara
 • Den Země
 • dětský den v MŠ
 • školní výlet na závěr roku
 • rozloučení s předškoláky         

NÁSTĚNKA

Vánoční provoz

Vánoční provoz (pro nahlášené děti) zajišťuje ve dnech 27. – 28. a 31. 12. 2018 MŠ Souběžná (školka Bruslička), a to od 5:30 do 16:00 hodin.
Od 20. 12. 2018 do 4. 1. 2019 bude v MŠ STONOŽKA omezený provoz z důvodu desinsekce MŠ. Provoz bude jen na třídách v dolních pavilonech, tj. třída Motýlci a Mravenci. Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ od 1.1.2019

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně provozní doby, všechny MŠ mají provoz od 5:30 hodin do 17:00 hodin.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

HOME - Mateřská škola Klášterec nad Ohří
Mateřská škola stonožka
Mateřská škola duha
DOMŮ
MŠ U Jablíček     MŠ Bruslička     MŠ Sluníčko     MŠ Duha     MŠ Stonožka     FOTOGALERIE

Created by © 2011-2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign