Jméno:
Heslo:

Akce MŠ Bruslička

Olympiáda mateřských škol

Olympiáda mateřských školDne 6. června se uskutečnil 26. ročník Olympiády mateřských škol. Na kláštereckém stadionu se sešlo 24 družstev ze školek z Klášterce i okolních měst. Jednotlivá družstva se utkala v řadě sportovních soutěží a disciplín. Bylo to krásné dopoledne plné pohybu, her a zábavy. Soutěžilo celkem 144 dětí. Děkujeme všem malým i velkým účastníkům, blahopřejeme k jejich výkonům a děkujeme také divákům, kteří zaplnili tribuny!

Porcelánová školička

10.04. 2019
Porcelánová školičkaV měsíci dubnu MŠ Bruslička navštívila PORCELÁNOVOU ŠKOLIČKU.
Exkurze do porcelánky Thun 1794 a.s. začala seznámením s materiálem, ze kterého se vyrábí porcelán. Poté jsme se podívali do provozu, kde nám ukázali malování na porcelán, lepení oušek na hrnek - to si děti mohly hned vyzkoušet, vyjímání konviček z forem a glazování. Završením všeho bylo vlastní dekorování talířků obtisky. Děti lepení obtisků velmi bavilo, měly na výběr z mnoha motivů, které si poskládaly dle vlastní fantazie. Chtěli bychom poděkovat za příjemně strávené dopoledne, kterým nás provázela Eva Sekerková a Martin Jáchym.
(Třída Housenky, uč. H. Vodochodská, uč. A. Páleníková, ša. A. Kříčková)

Masopustní pochod kláštereckých mateřinek

Masopustní pochod kláštereckých mateřinekJiž třetím rokem se dne 5. března 2019 uskutečnil Masopustní pochod kláštereckých mateřinek. Průvod odstartoval tradičně od ZŠ Krátká, prošel kolem MÚSS, kde byla krátká zastávka s písničkou a tancem, obyvatelé domova seniorů všem zamávali a děti pokračovaly dál, kolem ZŠ Školní do cílového prostoru Panorama. Tam zazpívaly, zatančily a obdržely sladkou odměnu od šikovných kuchařek ze školní jídelny. Celkem se zúčastnilo masopustního pochodu zúčastnilo na 300 účastníků.

Klášterecká kometa 2019

Klášterecká kometa 2019Předškolní děti z našich školek se v neděli 6. ledna 2019 zúčastnily průvodu "Veleandělská kometa 2019".
Fotografie z akce naleznete na facebookovém profilu MŠ nebo stránkách Chomutovského deníku. Více

Bruslení s maskotem

Dne 15.11.2018 bylo pro děti na hodině bruslení připravené veliké překvapení. Společně s dětmi si přišel zabruslit maskot Kuba v podobě krásného tygříka. Dětem ukázal, jak umí na ledě pěkně bruslit, ale i dovádět. Děti si s tygříkem Kubou zabruslily překážkovou dráhu, zahrály na honěnou a především pořádně nasmály. Celou lekci s maskotem jsme si všichni náležitě užili a děkujeme za takto úspěšné akce pořádané pro děti.

Drakiáda 2018

Drakiáda 2018Čtvrteční odpoledne 18.10.2018 patřilo dětem, rodičům a drakům. Projekt START umožnil společné setkání všech na Drakiádě. Počasí této akci přálo a všichni přítomní se dobře bavili u plnění různých úkolů, za které děti dostaly i odměnu.

Dopoledne s fotbalem

Dopoledne s fotbalemDne 11. 10. 2018 se děti mateřských škol z Klášterce nad Ohří účastnily akce pořádané TJ SPARTAK Perštejn, kterou zajišťoval pan Jiří Čihák.
Pro 80 dětí, které přijely na fotbalové hřiště, bylo připraveno 12 stanovišť k procvičení pohotovosti a zručnosti při hře s fotbalovým míčem. Organizačně bylo vše perfektně připraveno, dětem se věnovali profesionální fotbalisté - spolupořadatelé akce z Fotbalové asociace ČR.
Za své sportovní výkony obdržely děti medaile, náramky a sáčky s odměnou.
Dětské obličeje zářily jako sluníčko, které svítilo na hřišti celé dopoledne.
Děkujeme pořadatelům.

Smyslový chodník

Smyslový chodníkJiž druhým rokem se v rámci projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří realizuje adaptační program TÁTO, MÁMO, POJĎ SI HRÁT. Jeho smyslem je na chvilku rodiče zastavit, aby si uvědomili, jak je důležité být pro děti partnerem ve hře.
Začátkem června tohoto roku byly hrátky ze třídy přeneseny na naší environmentální zahradu s přírodními prvky. V plánu bylo vytvoření přírodního smyslového chodníku. Smyslový chodník je prvek, na kterém si děti mohou vyzkoušet a procvičit hmat rukou a chodidel. Prospívá rozvoji jak smyslovému, tak motorickému. Učení prožitkem je pro děti velkým přínosem.
Tvořilo se z přírodních materiálů - dřevo, kameny, mech, šišky... Rodiče prostor nejdříve připravili úpravou terénu, odvozem zeminy a poté se začalo tvořit. Bylo krásné, jak se na tvoření podílejí děti. S pocitem zodpovědnosti se naučí pomáhat vytvářet kolem sebe krásný a zdravý svět.
Aby toto odpoledne nebylo jen o práci, rodiny si vytvořily tříčlenná družstva a soutěžily - ve skoku z místa, člunkovém běhu, hodu kroužkem na kužel a doplňkových činnostech na rozvoj rovnováhy, obratnosti a orientaci v prostoru. Poté proběhlo vyhlášení výsledků a každý dostal malou odměnu pro radost. Celé odpoledne se uzavřelo slavnostním přestřižením pásky a otevřením chodníku všem návštěvníkům mateřské školy. Tímto moc děkuji rodičům, kteří se zapojili.
Alena Páleníková

Plán adaptačních programů - říjen/listopad 2017

harmonogram akcíharmonogram akcí

Drakiáda

DrakiádaZveme Vás na odpoledne plné soutěží a her ve společnosti úžasných pestrobarevných draků, které ozdobí naši oblohu!
Přijďte ve čtvrtek 5. října od 15:30 hodin na louku mezi areálem zimního stadionu a 1. ZŠ.

Festival Mateřinka v Nymburce

Festival Mateřinka v Nymburce

V měsíci březnu probíhala oblastní kola celostátního festivalu Mateřinka. Ze všech regionů bylo vybráno celkem 26 školek, které se svým tanečním, pěveckým či dramatickým vystoupením postoupily na celorepublikové kolo v Nymburce 6. května. MŠ Bruslička byla vybrána s tanečním vystoupením "Děti ráje" (více o oblastním kole v Chomutově viz níže).
V sobotu 6. května ráno děti, učitelky a rodiče vyrazili společně do Nymburka. Zde byl pro děti připraven dopolední program – sportovní hrátky, výtvarné dílničky – zdobení perníčků a ekologický program. Odpoledne se děti připravily na své taneční vystoupení, které následně předvedly bez nejmenší chybičky, a velkou odměnou pro ně byl potlesk v naplněném sále.
(A. Páleníková, I. Dlouhá)

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radnici

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radniciZveme Vás na slavnostní vernisáž výtvarné výstavy všech mateřských škol, která se uskuteční ve středu 10. května 2017 v 15:00 hodin ve 2. patře klášterecké radnice.

Karneval na ledě

Karneval na ledě

V úterý 28.3.2017 se děti z MŠ Bruslička rozloučily s celoročním bruslením formouv karnevalu na ledě. Odpoledne se led naplnil maskami, pro které byly připravené soutěže. V nich děti ukázaly rodičům získané dovednosti a obratnost na ledě.
Na výuce se podílely nejen paní učitelky, ale i trenéři HC Klášterec nad Ohří. Ondřej Toušek a Jan Páleník hravým a zábavným způsobem přilákaly děti k bruslení a hokeji. Jedna sezóna skončila velikým pokřikem ,,HURÁ" a už se všichni těšíme na další bruslení.

Bruslička na Mateřince

Bruslička na Mateřince

V polovině března se v Městském divadle v Chomutově konalo oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol Mateřinka 2017. Jedná se o přehlídku tanečních, divadelních i výtvarných dovedností dětí předškolního věku. Letošního 19. ročníku se zúčastnilo 24 mateřských škol regionu Chomutov. Ve středu 15. března zde vystoupilo 9 holčiček a 3 kluci z klášterecké školky Bruslička s mažoretkovými mixy na píseň Michala Davida "Děti ráje". Taneční vystoupení roztleskalo naplněný sál a krásnou atmosféru pro rodiče i děti podtrhlo divadelní předsálí vyzdobené dětskými pracemi. Každý rok je vidět náročná práce učitelek a úspěchy dětí.

Masopustní pochod masek

Masopustní pochod masek

V úterý 21. 2. 2017 se uskutečnila společná akce všech mateřinek - MASOPUST.
Masopustní pochod byl velmi zdařilý, maškarní úterý bylo zábavné pro děti i dospělé. Díky patří učitelkám, všem dětem i rodičům, kteří s přípravou masek pomáhali.
Pochod povolil oficiálně pan starosta, kterému jsme na oplátku věnovali větvičku s jitrničkami a koláčky. A tak se zrodila nová tradice.

MŠ Bruslička na celostátním festivalu Mateřinka v Nymburku

Mateřinka je přehlídka nejlepších tanečních vystoupení a pohádkových dramatizací, které jsou výsledkem společné práce kreativních učitelek a šikovných dětí z celé České republiky. V měsíci březnu probíhalo v chomutovském divadle oblastní kolo festivalu. Ze všech oblastních kol celé ČR bylo vybráno 23 mateřských škol, které následně vystoupily na festivalu v Nymburku, mezi nimi i klášterecká MŠ Bruslička s tanečním vystoupením „DISCO-ŠOUMEN“.

Na celostátní kolo vyrazily učitelky, děti a rodiče z MŠ Bruslička v sobotu 7. května brzy ráno. Na místě byl pro děti připraven dopolední program - sportovní hrátky, výtvarné dílničky, zdobení perníčků a „eko“ program pro děti. Odpoledne děti předvedly své taneční vystoupení a velkou odměnou pro ně byl potlesk diváků v naplněném sále. 

Z celého dne si děti odvezly spoustu zážitků, hezké ceny za své snažení a pro rodiče a učitelky byly odměnou především rozzářené oči jejich dětí.

Letové ukázky dravých ptáků

Dopoledne ve čtvrtek 12. května se děti ze všech mateřských škol sešly na prostranství hřiště pod 1. ZŠ, kde si vyslechly zajímavou přednášku o vzácných dravcích a sovách, o jejich životě v přírodě: kde žijí, čím s živí, který pták je denní a který noční, jak loví apod. Děti zaujaly především letové ukázky puštíka a sýčka. Některé děti obdržely za prokázání znalostí pexeso či obrázky dravců a do školky si společně odnesly krásný kalendář dravců, které na vlastní oči viděly.

Aprílové bobování

Dne 31. března vyjely děti ze třídy B1 a B2 MŠ Bruslička na sjezdovku ski areálu Alšovka. Za podpory sponzora akce, pana Spáčila, zde byla připravena zasněžená sjezdovka - pro mnohé děti to bylo první setkání se sněhem na horách a pro některé i první bobování vůbec. Zpět do školky se děti vrátily nadšené, ošlehané horským vzduchem rovnou na oběd.
Poděkování patří všem, kteří pomohli tuto netradiční akci zorganizovat, včetně pedagogů a zaměstnanců školy, ale především panu Spáčilovi, panu Klímovi z horské služby a panu Oudovi za finanční dar na dopravu, kterou v souladu s předpisy o dopravě dětí zajišťoval pan Škramlík.

Projekt EVV "Zahrada v přírodním stylu"

Aktivitiy související s projektem:

JARO
- osazování záhonků (květiny, zelenina)
- pozorování pučení stromů
- pozorování drobných živočichů (hmyzí domeček, včely)
- společné akce: Velikonoční zajíček, Bezpečná školka apod.

LÉTO
- využití tzv. letní třídy (vzdělávání a netradiční stolování)
- otužování dětí sluncem a vodou
- rozvoj pohybových aktivit (lanové centrum, skluzavka apod.)
- "Indiánské léto" - rozloučení tříd se školním rokem (5. společné setkání s rodiči)

NÁSTĚNKA

Volná pracovní místa

Přijmeme učitelku MŠ do běžné třídy. Požadujeme kvalifikaci podle § 6 odst.1 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Nástup možný od 1. 1. 2020.
V případě zájmu posílejte životopis na adresu ředitelství: reditelka@ms-klasterec.cz

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

HOME -  Mateřská škola Klášterec nad Ohří
Mateřská škola stonožka
Mateřská škola duha
DOMŮ
MŠ U Jablíček     MŠ Bruslička     MŠ Sluníčko     MŠ Duha     MŠ Stonožka     FOTOGALERIE

Created by © 2011-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign