logotyp

Informace pro rodiče

Testování od 26.4.2021

16.04. 2021
Od 26. dubna budou používány jiné testovací sady, zde naleznete instruktážní video: videonávod

1. fáze otevření MŠ od 12.4.2021

07.04. 2021
1. fáze otevření MŠ od 12.4.2021Podmínky otevření MŠ:
  • od pondělí 12. dubna se otevřou všechna pracoviště MŠ pouze pro předškoláky, tedy děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Třídy budou naplněny max. do počtu 15 dětí, jak určuje vládní nařízení, tedy se může stát, že děti budou rozděleny do dvou tříd.
  • Děti budou 2x týdně testovány, v pondělí a ve čtvrtek, za použití samotestovacích sad, které jsme obdrželi od státu. Odběr provede rodič z přední části nosu na vyhrazeném místě MŠ (bude označeno) před vstupem do šatny. Počítejte, prosím, s časovou prodlevou, přijďte do školky včas, na výsledek testu se čeká až 15 minut.
  • Na evidenci a testování bude dohlížet pracovník MŠ s učitelkou. Pokud vyjde test dítěti negativně, učitelka je odvede do třídy, rodič odchází. Při zjištění pozitivity dítěte bude MŠ postupovat dle Metodiky MŠMT a KHS (vystaví potvrzení o výsledku, s kterým je nutno kontaktovat KHS a absolvovat PCR test; MŠ je také povinna nahlásit pozitivně testované dítě KHS).
  • Testování dětí, ale i zaměstnanců MŠ, je preventivního charakteru a vychází z Mimořádného opatření MZ, které jsme povinni dodržovat.
  • Rodič (či doprovázející osoba) musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem MZ – FFP2, KN95. V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí i provozní pracovníci, děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Bližší informace či odpovědi na případné dotazy poskytnou zástupkyně každé jednotlivé školky nebo učitelky ve třídě.

Testování se neprovádí u dětí, které onemocnění Covid-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud potvrzení nedoloží, tak se testování účastní dle harmonogramu MŠ.

Instruktážní video pro děti, jak správně odebírat vzorek na test covid-19

Prázdninový provoz 2021 (aktualizace)

infoinfo

Omluvný list - absence dítěte s povinnou předškolní docházkou

formulářformulář

Omluvný list v PDFOmluvný list v PDF

Inkaso

Platba školného a stravného probíhá INKASEM, výjimečně v hotovosti.

V případě způsobu platby inkasem žádáme o souhlas k inkasu u Vašeho peněžního ústavu ve prospěch účtu MŠ: 163044841/0600.
Ve výjimečných případěch lze akceptovat platbu v hotovosti: MŠ Lípová, pouze v určené výběrní dny.
  • Adresa ředitelství MŠ: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace, tel.474 375 182
  • Kontakt na ředitelku MŠ: 725 051 448, e-mail: reditelka@ms-klasterec.cz
  • Kontakt na vedoucí ŠJ: 727 933 868, e-mail: jidelna@ms-klasterec.cz

Prohlášení o ochraně soukromí

Informace o zpracování osobních údajůInformace o zpracování osobních údajů

NÁSTĚNKA

POZOR!

Od 12. 4. 2021 jsou otevřeny školky pro předškoláky.

Prázdninový provoz

Info o provozu školek během letních prázdnin naleznete v sekci Aktuality/Informace pro rodiče/Provoz MŠ.

Projekt OP MPSV

Projekt OP MPSV – potravinové a materiální pomoci pokračuje i v roce 2020/21

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu MŠ Klášterec nad Ohří!

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.
Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign