logotyp

Aktuality MŠ Klášterec

Ošetřovné pro rodiče dětí z kláštereckých školek

01.04. 2020

Podařilo se! Česká správa sociálního zabezpečení nakonec bude akceptovat i potvrzení o částečně uzavřeném provozu mateřských škol. Klášterečtí rodiče, kteří se rozhodli zůstat s dítětem doma, tak mohou o tiskopis s potvrzením zažádat přímo v mateřské škole v Lípové ulici, a to zpětně od 17. března 2020. Cílem je podpořit nejen pracující rodiče tím, že nabízíme i nadále celodenní péči o jejich děti, ale i rodiče, kteří se rozhodli pečovat o své děti doma.
Velký dík odboru školství na klášterecké radnici.

Obnovení provozu všech kláštereckých mateřských škol

Vážení rodiče,
oznamuje Vám obnovení provozu všech kláštereckých mateřských škol bez omezení, a to od 25. 5. 2020.
Provoz bude probíhat v souladu s nastavenými hygienickými podmínkami a s metodikou MŠMT – „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020" (viz příloha).
Prosíme Vás o pečlivé prostudování čestného prohlášení a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory (viz prohlášení). Vyplněné prohlášení přineste s sebou do školky.
Pro Vaše děti se nic podstatného nemění, provoz bude probíhat jako před vyhlášením nouzového stavu – děti v MŠ a učitelky v prostorách školy roušky nosit nemusí.
Děti budou mít pravidelné aktivity, zejména venku, pokud to umožní počasí, a pouze na pozemku (zahradě) MŠ.
Při cestě do MŠ musí mít děti i doprovod zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek atd.). Doprovázející osoba dítěte se v prostorách MŠ musí pohybovat vždy v roušce a setrvá zde pouze po nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte.
Provoz jednotlivých MŠ v časovém rozmezí (od do) zůstává zachován.

Mgr. Jitka Vlková, ředitelka MŠ

Tisková zpráva Města Klášterec nad Ohří

Vyjádření zřizovatele k ošetřovnému v kláštereckých školkách ze dne 27.3.2020 naleznete na webu města: Vyjádření zřizovatele

Roušky pro MÚSS

Roušky pro MÚSSI ve školkách v této tíživé době pomáhají! Zaměstnanci MŠ Školní, Lípová a Souběžná šijí roušky pro MÚSS.

Nařízení vlády

10.03. 2020
Ve středu 11. března 2020 se zavírají ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ školy.
Jak oznámil premiér Babiš, s účinností od 11. března 2020 se ruší "osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání". Situaci podle ministra Vojtěcha bude vláda průběžně vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí, časové omezení zatím není stanoveno.
Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, řekl ministr Vojtěch. Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.
Podle vyjádření ministra zdravotnictví se volno netýká zaměstnanců, pouze žáků a studentů vyšších odborných škol.

Informace OSSZ pro zákonné zástupce

Podpůrčí doba, tj. "doba placená", ošetřovného v případě ZAVŘENÉ školy BĚŽÍ OD 1. DNE UZAVŘENÍ. V praxi to znamená, že pokud rodič např. tento týden ještě chodí do práce s tím, že má v plánu čerpat toto ošetřovné až od pondělí 16.3., krátí se mu placená doba (v tomto případě o již proběhlých 5 dní – 11. – 15.3.), placeno bude mít tedy pouze období 16.-19.3., resp. do 26.3. u samoživitelů, po další dny má již pouze omluvené neplacené volno.
V případě, že škola zajišťuje provoz (byť v omezeném režimu), nárok na ošetřovné není.

Zde je doporučený postup pro školy k vyplnění žádosti o ošetřovné:

Podpůrčí doba ošetřovné

Prázdninový provoz 2020

infoinfo

Projekt "Hodina pohybu navíc" pokračuje třetím rokem!

Projekt Úspěšný projekt ve spolupráci s kláštereckým hokejovým klubem pokračuje i ve školním roce 2019/2020!
"Hodina pohybu navíc" je zaměřena na rozvíjení všeobecných pohybových schopností a získávání dovedností ve sportovních hrách. Našim společným cílem je radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného prožitku, motivace k pohybu pohybem samotným.
Začátek 3. ročníku projektu byl stanoven na 30.9.2019, kdy mateřské školky začnou s kurzem bruslení. Pod vedením trenérů HC Petra Mikeše a Lukáše Kozelnického se budou všechny děti učit základům bruslení.
Více informací v přiloženém dokumentu:

Prohlášení ředitelky k dění okolo MŠ Stonožka

ProhlášeníProhlášení

Veřejné zakázky a smlouvy

NÁSTĚNKA

Obnovení provozu MŠ

Obnovení provozu všech kláštereckých školek bez omezení od 25. května 2020.
Školné a stravné plaťte i nadále bezhotovostně - po domluvě s vedoucí ŠJ.

Zápis

Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Aktuality.

Prázdninový provoz

Informace o přerušení provozu jednotlivých školek během letních měsíců naleznete v sekci Aktuality.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign